Det er natt til fredag. På en varmerist utenfor Sentralbadet ligger den 36 år gamle stoffmisbrukeren Odd Inge og forsøker å holde varmen. Selv med ekstra genser og varmebukse er Odd Inge stivfrossen.

På kanten av stupet

— Jeg fryser helt inn til benet, forteller han til Bergens Tidende.

Etter å ha havnet i et basketak på Bakkegatens hospits, har Odd Inge mistet plassen sin for et par dager. Han har fått tilbud om å bo på privat hospits.

— Jeg kan ikke bo der. Alle går på heroin der, og jeg må klare å holde meg unna, forteller han.

Denne fredagen befinner Odd Inge seg på kanten av stupet. Samme dag får han siste dosen med metadon. Han er utvist fra metadonprosjektet etter å ha vært under metadonassistert behandling i tre år. Nå frykter både personalet på Bakkegaten og tilsynslegen der, Sturla Gjesdal, for Odd Inges liv.

Nygårdsparken under tak

I nesten 20 år var Odd Inge en av byens tyngste stoffmisbrukere. Han gikk inn og ut av fengsel. De siste årene har han hatt flere hjerneblødninger og problemer med hjertet. I tillegg har han bak seg en rekke svært alvorlige overdoser.

For tre år siden fikk Odd Inge et nytt liv. Han kom inn i metadonprosjektet. Han har stått på en høy metadondose. Han har holdt seg borte fra alvorlig kriminalitet og unngått nye fengselsopphold.

— Kontakten med familien er bedre enn noen gang, sier Gjesdal.

I et år bodde han med familien sin, men etter at dette skar seg, har han bodd på Bakkegaten, men litt til og fra.

— Jeg fikk ikke annet tilbud fra sosialkontoret Det er som Nygårdsparken under tak, sier han.

20 år med heroin

Tungt stoffmisbruk har satt sine spor, og Odd Inge har hatt problemer med å holde seg rusfri. Det har ført til at han er blitt ekskludert fra metadonprosjektet. Gjesdal mener dette er medisinsk uforsvarlig.

— Selv ved alvorlige regelbrudd, som voldsbruk og salg av metadon og subutex, kreves det at man før eksklusjon vurderer om brukerne i det hele tatt kan klare seg uten metadon. Ved de mer uskyldige regelbruddene, som sidemisbruk, blir denne vurderingen mer viktig, sier han.

Fredag ettermiddag forbereder Odd Inge seg på en ny kald natt.

— Jeg skal holde meg unna heroinen, lover han.

Lørdag, etter en ny natt ute, er han mer i tvil. Virkningen av den aller siste metadondosen er i ferd med å gå ut av kroppen. Han er dårlig.

— Jeg har vandret rundt i hele natt. Nå er jeg skikkelig dårlig.

Sviktende tilbud

Søndag var Odd Inge tilbake på Bakkegaten. De to neste dagene er han sengeliggende og i svært dårlig forfatning. Tirsdag har han fått medisinsk hjelp av legen sin, og har fått kamplysten tilbake.

— Jeg skal få tilbake plassen min i metadonprosjektet, sier han.

Selv mener Odd Inge at forholdene ikke er lagt til rette for en skikkelig rehabilitering. Tilsynslege Sturla Gjesdal er enig. Han peker på tre forhold som åpenbart har gjort rehabilitering vanskeligere.

Sosialkontoret har ikke etablert en ansvarsgruppe rundt ham, slik det skal være. Etter eksklusjonen er ansvarsgruppen kommet på plass.

Han har ikke fått tilbud om jobb, skole eller andre dagaktiviteter mens han har vært med i prosjektet.

Han har bodd på Bakkegaten, noe deltakere i metadonsprosjektet ikke skal gjøre, fordi det i og rundt omsorgssenteret foregår en god del stoffmisbruk.

Roser personalet: Odd Inge har slitt tungt etter at beslutningen om eksklusjon fra metadonprosjektet ble tatt. Han roser miljøarbeider Christine Bjordal for god støtte og hjelp i en vanskelig tid. (Foto: Ørjan Deisz)