n Den aktuelle tenåringen ble ifølge Fylkesmannen fratatt flere grunnleggende menneskerettigheter og viktige sider ved livskvaliteten.

n Opplegget fremmet aggresjon, mer enn å hemme den.

n De ansatte oppførte seg ifølge rapporten som «bodyguards», og skal ha brukt vold mot tenåringen.

Tilsynsrapporten er referert i Sunnmørsposten.

Rådgiver Eli Karin Walle hos Fylkesmannen, deltok under tilsynet i februar i fjor. Hun ble rystet.

— Det er ille at fylkeskommunene ikke selv klarer å gå disse ungdommene et skikkelig tilbud innenfor de offentlige rammer, sier hun til BT.

Barnevernsdirektør Alf-Inge Ramstad i Buskerud fylkeskommune, som sendte tenåringen til Sunnmøre, mener saken er overdramatisert.

— Vi har også hatt kritiske merknader til driften, men dette har Sosial Motivasjon grepet fatt i. Det går også frem av en senere tilsynsrapport.

Sunnmørsposten har også snakket med faren til en annen tenåring Sosial Motivasjon har hatt ansvaret for.

— Opplegget var en total katastrofe. Det faglige tilbudet virket å være helt fraværende, sier han.

Den ufaglærte lederen for institusjonene på Sunnmøre, er svoger til den 43-årige hovedaksjonæren i Bergen.

Da BT snakket med aksjonæren, slengte han på røret før vi fikk spurt ham om dette.

Sosial Motivasjon har nå avviklet sitt tilbud på Sunnmøre.