I en høringsuttalelse fraråder miljøvernavdelingen to av de åtte planlagte brakkebarnehagene.

– På Montanamarken mener vi en barnehage vil komme i konflikt med friluftsinteresser og barns lekemuligheter. På Kristianborg vil barnehagen fjerne en mye brukt fotballbane. Dersom kommunen ikke erstatter banen, er vi imot, sier førstekonsulent Øistein Aasland ved miljøvernavdelingen.

Foreløpig får ikke frarådingen konsekvenser for planprosessen, men til syvende og sist er det fylkesmannen som skal avgjøre en eventuell klagesak.

Byrådet vil sette opp brakker til 550 barnehagebarn på åtte ulike tomter i kløpet av året. Flere av stedene jobber naboer imot etableringen. I tillegg til Montana og Kristianborg, er den planlagte barnehagen i Nygårdsparken kontroversiell. Naboer mener det finnes en rekke andre tomter som kan brukes. Oppvekstbyråd Hans-Carl Tveit avviser at det er aktuelt.

– Skal vi komme i mål, er det på disse tomtene vi må bygge. De er plukket ut fordi de raskt lar seg bebygge og har infrastrukturen på plass, sier han.

Tveit er klar over at fylkesmannen kan stanse planene, men har fortsatt tro på at byrådet vil nå målet.

– Vi hadde forventet merknader, men tror det er mulig å komme til enighet. Uansett har vi søkt om flere barnehager enn vi har behov for, så vi har litt å gå på, sier han.

Brakkebarnehagene vil ha plass til 54 eller 108 barn hver.

Her er det planlagt midlertidige barnehager:

  • Storetveitmarken (ved Storetveit skole)
  • Montanamarken
  • Kristianborg
  • Nygårdsparken
  • Skansemyren
  • Olsvikbanen
  • Sandsli (ved Aurdalslia skole)
  • Godviksvingene