Statssekretær Lisbet Rugtvedt (SV) er sterkt imot å nivådele mattefaget på ungdomsskolen.

— Forslaget innebærer at 13-åringer må bestemme hvilken matte de skal gå på og hvilke matteambisjoner de skal ha. Det tror ikke vi er fornuftig, sier Rugtvedt.

- Får sannsynligvis ikke lov

Hun peker på at det er rom i dagens lovverk for å dele elevene i mindre grupper i perioder, men at det ikke er lov med permanent nivåinndeling.

  • Om det er det Filip Rygg ønsker å søke om, er det lite sannsynlig at han får lov til det. Jeg vil sterkt fraråde ham å gå den veien, og heller se på hvordan det går an å differensiere matteundervisningen uten å dele klassen, sier Rugtvedt.

Hun mener det er fullt mulig å heve både de som er flinke, og å sørge for at de som er svake får ståkarakterer, innenfor dagens lovverk.

Må sikre basiskunnskapene

  • Et av de viktigste punktene for utvalget var å få en klar definisjon på hva som er de viktigste basiskunnskapene i matte, og å sikre at alle får dem. Det tror jeg de har helt rett i.
  • I dagens matteundervisning prøver man å rekke over alt, og derfor risler man litt av alt over alle elevene, og så sitter mange igjen uten å få med seg de grunnleggende ferdighetene, sier Rugtvedt.

Departementet forbereder en gjennomgang av læreplanen i matematikk.

  • Da er anbefalingene utvalget kommer med viktige. Intensjonen til utvalget er god, men løsningen er ikke så god. Hvis jeg var Filip Rygg, ville jeg heller sett på hvordan han kan få til det som er intensjonen til utvalget, sier Rugtvedt.