Overingeniør Reidun Instanes i Statens vegvesen forteller til Bergens Tidende at noen av disse bilene har en såkalt metallisert frontrute. Det gjør at signalene fra autopass-brikkene ikke når sensorene som skal registrere at bilen har passert Autopass-stasjonene.

Det medfører ikke at disse bilistene slipper å betale. Men det fører til merarbeid for pengeinnkreverne. De må sammenholde bildene som tas av bilen med avtaleregisteret for å registrere passeringen. Deretter blir kundens konto belastet.