I to år har Frankrike holdt tilbake midler som skulle gått til norske elever ved franske videregående skoler (lyceer) i byene Bayeux og Rouen. Frankrike har sagt at pengene ikke har kunnet utbetales på grunn av legale hindringer.

Men nylig fikk norske myndigheter beskjed om at det er manglende politisk vilje som er årsaken. Ordningen med norske elevplasser ved franske videregående skoler har en lang tradisjon. Den går faktisk helt tilbake til 1918, men riktignok i ulike former.

Da Norge fikk høre om de franske kuttene fra de franske lyceene, reagerte den politiske ledelsen i Utdannings— og forskningsdepartementet med å kalle inn Frankrikes chargé d'affaires til møte og kreve at "Frankrike står ved de påløpte forpliktelser". Dessuten truer Norge indirekte med endringer i avtalen for Den franske skolen i Oslo.

Den franske ambassaden avviser overfor NTB at kuttene i støtten til norske elever i Frankrike vil ha noen negativ effekt på utdanningssamarbeidet mellom Norge og Frankrike.

Norske myndigheter er særlig bekymret for de norske elevene som er i Frankrike i dag og som ikke får de pengene de var lovet. Det dreier seg om 40 elever ved lyceer i Bayeux og Rouen som forventer ca. 10.000 kroner hver for inneværende skoleår.

"Situasjonen nå er at norske elever ikke får oppfylt de betingelsene de ble forespeilet da de valgte å utdanne seg på disse skolene", heter det i referatet fra møtet mellom Utdannings- og forskningsdepartementet og chargé d'affaires Olivier Colom ved Frankrikes ambassade i Oslo.

(NTB)