Administrerende direktør Oddbjørn Jacobsen i Meland-firmaet sier til bt.no at arbeidet tidligst kan starte i siste halvdel av mars.

— Først må vi kartlegge akterskipets og tankenes tilstand. Vi må også finne ut hvor mye olje som er igjen der, sier han.

Kystverket trodde tidligere at det var omkring 30 tonn smøreolje igjen i akterskipet. Miniubåtundersøkelser for tre uker siden tydet imidlertid på at en av tankene med 20 tonn bunkersolje kan være intakt.

Frank Mohn Flatøy har bred erfaring fra tilsvarende operasjoner. Seinest i november var firmaet ansvarlig for en undervannsoperasjon med tømming av olje fra et skip som forliste i Østersjøen.

— Hvilken metode bruker dere?

— Vi går ned med et undervannsverktøy som vi navigerer frem til det punktet på skipet der oljetanken befinner seg. Deretter skjærer vi hull i skroget, og fører inn slanger, sier administrerende direktør Jacobsen.

Hvor lang tid operasjonen vil ta, avhenger av været.

Forsikringsselskapet Gard har foreløpig ikke avgjort hvem som får oppdraget med å heve og fjerne akterskipet fra MS «Server». Det er en langt mer omfattende og komplisert operasjon som først kan utføres om våren eller sommeren når vær og vind er mer stabilt over en lengre periode.

Hommedal, Marit