— Hvis fylkeskommunen slutter å kjøpe plasser på Framnes er det kroken på døren, sier Bjørn Christensen (A), ordfører på Voss.

I dag skal Christensen møte ledelsen ved Framnes. Målet er å overbevise fylkespolitikerne om at situasjonen ved den tradisjonsrike institusjonen er i ferd med å bedres.

Rapporten som en psykolog har utarbeidet på oppdrag fra fylkeskommunen, har mye å utsette på kurstedet ved Oppheimsvannet:

  • Ukvalifisert personale og styre.
  • Uklare metoder, uten forankring i anerkjente behandlingsmetoder.
  • Lite tjenlige lokaler
  • Manglende kontakt med fagmiljø som kan gi opplæring og oppdatering.

Av rapporten går det likevel frem at klientene er fornøyd. Trivselen på Framnes er god. Klientene føler seg respektert og ledelsen er positiv til å gjøre forbedringer.

I vinter fikk Framnes forlenget avtalen med fylket om kjøp av åtte plasser frem til 1. juni. Nå vil fylkesrådmannen avslutte alt samarbeid etter 1. juli. Komité for kultur og helse behandler saken tirsdag.