Per 1. oktober har folketalet i trivselfylket gått ned med heile 361 personer.

I alt 2510 personar har teke utflytting medan berre 1941 har kome andre vegen. Sogndal har den største nedgangen i folketalet, med 69 personar i minus.

Også Florø slit. Utan innvandring ville byen vore ein fråflyttingskommune på linje med Sogndal, Årdal og Vågsøy. Veksttakten i Førde har stoppa, med berre 93 personar på plussida.