Ledelsen ved sykehuset ble kjent med forholdet våren 2001. Kort tid etter besluttet de å avskjedige radiografen.

Saken kom opp for Bergen tingrett i desember samme år. Dommerne mente den gang det ikke var grunnlag for avskjedigelse, og dømte sykehuset til å betale nærmere 200.000 kroner i erstatning til radiografen. Kort tid senere var radiografen tilbake i sin gamle stilling.

Helse Bergen anket tingrettens dom, og nå har Gulating lagmannsrett gitt dem medhold. Radiografen mister likevel jobben.

Fant telefonnummer

I slutten av 1999 fikk den kreftsyke kvinnen strålebehandling ved Haukeland universitetssykehus. Halvannet år senere mottok sykehuset et brev fra kvinnens samboer. Her stod det at en av sykehusets ansatte hadde innledet et forhold til kvinnen.

Den 37 år gamle radiografen innrømmet at han hadde hatt sex med kvinnen. Under behandlingen opplevde han at det var følelser mellom dem. Han logget seg derfor inn i sykehusets pasientadministrative system, og fant kvinnens telefonnummer. Dette nummeret kunne man ikke finne i telefonkatalogen.

Radiografen ringte kvinnen bare noen timer etter at hun hadde vært inne til behandling. Først fikk han bare kontakt med kvinnens gamle datter. Radiografen spurte den 10 år gamle jenten ut om morens sivile status.

Senere på kvelden fikk han direkte kontakt med kvinnen, og de to avtalte å gå ut sammen. Noen uker senere gjennomførte de samleie i kvinnens bolig. Kort tid senere opphørte kontakten mellom de to.

Grovt brudd

Helse Bergen mener at radiografen har gjort seg skyldig i et grovt brudd på etiske regler for helsepersonell.

Etter helseforetakets mening dreide det seg ikke om et forhold mellom to jevnbyrdige personer. Kvinnen hadde ikke signalisert at hun ønsket å innlede et forhold til radiografen. Da han tok kontakt med henne per telefon, trodde hun først det gjaldt kreftsykdommen.

Sykehuset mener radiografen var svært pågående, og at motivene hans «ikke var av den edle sorten». Kvinnen var i en svært sårbar situasjon, og det er normalt at pasienter har stor tillit til personene som behandler dem. Denne tilliten mener sykehuset at radiografen utnyttet.

I retten pekte sykehuset også på at den seksuelle kontakten med radiografen hadde fått følger for kvinnen. Hun var flau over det som hadde skjedd, og hadde i perioden etter samleiet en «akutt behandlingslidelse».

Mistet håret

Radiografen sa i retten at han forstod at han hadde handlet kritikkverdig, men at avskjedigelse var en for streng reaksjon. Gulating lagmannsrett var ikke enig.

Dommerne mener radiografen misbrukte sykehusets IT-system da han skaffet seg pasientens telefonnummer. Forholdet mellom de to anses ikke som likeverdig.

«Det finnes tilstrekkelig å vise til at kvinnen pga. kreftdiagnosen og behandlingen var langt nede både fysisk og psykisk, blant annet hadde hun mistet håret. (ý) Hun var i en krisesituasjon og svært sårbar for ethvert privat initiativ fra en behandler», heter det i dommen.

Selv om radiografen mister jobben ved Haukeland sykehus kan han søke jobb ved andre helseinstitusjoner. Han er ikke fradømt retten til å arbeide som radiograf.