– Samfunnets oppgave er å lindre smertene dine den siste tiden, ikke ta livet av deg, sier Harry Jørgensen (72).

Forbundslederen i Norsk Pensjonistforbund åpnet i går forbundets landsmøte i Bergen.

Blant de fremmøtte og stort sett gråhårede delegatene, signaliserte han at kamp mot aktiv dødshjelp blir en av pensjonistenes viktigste saker i tiden fremover.

– Naturlig slutt

– Jeg har til nå ikke møtt en eneste i våre rekker som synes aktiv dødshjelp er en god idé, sier Jørgensen.

Debatten har kommet etter at Fremskrittspartiet på sitt landsmøte for kort tid siden åpnet for det kontroversielle forslaget.

– Der var det ungdommen som kuppet forsamlingen, sa Jørgensen i sin åpningstale. Jørgensen karakteriserte aktiv dødshjelp som mord, til applaus fra forsamlingen.

Aktiv dødshjelp er legalisert i blant annet Nederland, Belgia, Tyskland og Sveits.

En av Jørgensens hovedgrunner mot aktiv dødshjelp, er at han frykter at eldre kan føle seg presset.

– Om du ligger der, gammel og syk, er det lett å føle seg som en byrde. Det er uverdig. Livet skal avsluttes på en så naturlig måte som mulig, sier Jørgensen.

Kontaktet av ensomme

Derfor er det selve den aktive delen av dødshjelpen han er imot, og ikke såkalt passiv dødshjelp. Den innebærer å trekke tilbake eller ikke starte livsforlengende medisinsk behandling.

– Det er stor forskjell på å aktivt sette en sprøyte, og å fjerne ledninger og kanyler, sier Jørgensen.

Lørdag beskrev avisen Vårt Land hvordan lege Stein Husebø ved mellom 10 og 20 anledninger hadde blitt kontaktet av eldre mennesker som ønsket hjelp til å dø.

Felles for dem, mente Husebø, var at de var mer ensomme enn syke.

Pensjonistleder Jørgensen, som takker av som forbundsleder ved ukens landsmøte, håper debatten raskt vil stilne.

– Det er viktig å få lagt temaet dødt så raskt som mulig. Det virker heldigvis som om de andre partiene allerede har lagt bort saken.

– Plantet frykt

I Foreningen Retten til en verdig død er styremedlem og lege Kari Vigeland av en annen oppfatning.

Spørreundersøkelsen foreningen fikk gjennomført i fjor, viste et flertall for legalisering også blant eldre.

– Men det er i denne gruppen motstanden er størst. En grunn kan være at andelen religiøst troende er større her.

Vigeland mener motstanderne av aktiv dødshjelp planter frykt blant eldre om at de vil kunne føle seg presset ved en legalisering.

Det, sier hun, er det ingen holdepunkter for.

– Det er veldig synd at det skjer. Ser vi på Nederland, er det ingen overrepresentasjon av eldre eller svake grupper blant dem som får aktiv dødshjelp.

Paul S. Amundsen