— Bergen er i ferd med å bli en foregangsby for elbiler, sier Lars C. Krogenæs, daglig leder i foreningen.

— Hva har skjedd?

— En holdningsendring hos politikerne, ser det ut for, sier Krogenæs.

Da han karakteriserte Bergen som landets dårligste elbil-by, vedgikk byutviklingsbyråd Lisbeth Iversen (KrF) at han langt på vei hadde rett.

- Var ikke gode nok

— Vi har ikke vært gode nok på tilrettelegging for elbil, innrømmet hun, og «avslørte» samtidig at hun selv hadde vurdert å kjøpe et elektrisk kjøretøy.

I komiteen for miljø- og byutvikling ble det for et par uker siden vedtatt å anlegge to elbilparkeringsplasser med lademuligheter ved Rådstuplass, og at det også skal tilrettelegges for tilsvarende p-plasser andre steder i Bergen sentrum. Komiteen gikk også inn for å etablere gratisplasser i de største kommunale parkeringsanleggene, som ByGarasjen og Klostergarasjen. Saken skal senere i høst opp i byrådet i forbindelse med behandling av dem samlede parkeringsplanen for sentrum.

Bevisst strategi

— Fra vår side er det en bevisst strategi at vi nå ønsker å tilrettelegge forholdene bedre for elbiler, sier Lisbeth Iversen.

Byrådet har som mål å begrense antall biler på gateplan i Bergen sentrum, men som byråden sier:

— Når vi først skal ha biler i bykjernen, er det en fordel med kjøretøyer som ikke forurenser.

Fra før er det åpnet for at elbiler kan kjøre i kollektivfeltene og passere gratis i bompengeringen. Bilistene må imidlertid likevel anskaffe autopassbrikke.

— De må betale depositum for brikken, men slipper å bli belastet for passeringene. Dette er en ordning det absolutt går an å leve med, sier Lars C. Krogenæs i elbilforeningen.

105 biler i Bergen

I Bergen er det i dag litt over hundre elbiler. Askøy er den nest største elbilkommunen i Hordaland med 70 slike kjøretøy.

— Det er dessverre litt for vanskelig å få tak i elbiler nå, sier Krogenæs.

Ny teknologi kommer

— Jeg tror etterspørselen vil øke. Om få år kommer Mitsubishi og Subaru med familiebiler med en helt annen batteriteknologi. Da kan man kjøre i 5-6 timer, stanse en halvtime for å lade, og deretter fortsette turen videre mot for eksempel Oslo, sier Lars C. Krogenæs.

Salget av hybridbiler er også i ferd med å øke. Dette er biler som kan gå på både strøm og elmotor. Foreløpig er disse bilene noe dyre i anskaffelse i Norge, rundt 300.000 kroner.