Etter årelang tautrekking med offentlige myndigheter kastet eierne kortene. I vinter ble den store sjøboden på Maaseskjæret solgt fra Maaseskjæret AS, til det nystiftede selskapet Den Store Sjøboden AS for 5,5 millioner kroner. Prisen kan bli høyere, hvis planene lar seg realisere.

— Vi holdt på såpass lenge og har hatt våre problemer. Nå har vi gitt nye krefter sjansen, lyder forklaringen fra Arvid Knudsen i Maaseskjæret AS.

Sjøboden på Maaseskjæret er i dag regulert til kontor, bevertning og allmennyttige formål som møtelokale og museum.

I sin tid ble det satt som forutsetning for å bygge nytt på skjæret i Sandviken, at den gamle boden skulle bevares. De forrige eierne har brukt millioner på å sikre sjøboden fra å sige i sjøen. En stund skulle sjøboden bli «Tørrfiskkatedralen» - et minnesmerke over en viktig næring i Sandviken. De planene ble skrinlagt for to år siden, da konfliktene med kommunen toppet seg.

Vil samarbeide

Jon Olav Hatlegjerde er styreleder for Den Store Sjøboden AS. Hans tanker for sjøboden krever omregulering og dermed ny politisk behandling:

— Vi ønsker å ta boden i bruk til en kombinasjon av boliger og næring - en eller annen form for servering. Eventuelt kontorlokaler, sier han.

Fylkeskonservator har varslet fredning av sjøboden. Hatlegjerde er innstilt på at selskapets planer skal utvikles i samråd med involverte parter - både fylkeskonservator, andre beboere på Maaseskjæret og arkitekt.

En eventuell fredning vil blant annet legge begrensninger på hva som kan settes inn av nye vinduer. Hatlegjerde ser ikke det som noe problem:

— Vi skal ha minst mulig inngrep i byggets eksteriør, sier han.

- En skamplett

Den 200 år gamle sjøboden har en grunnflate på hele 800 kvadratmeter - i to fulle etasjer og en loftsetasje. Hatlegjerde ønsker ikke foreløpig å si noe om hvor mye av sjøboden som skal bli boliger og hvor mye brukes til andre ting.

I dag skal bydelsstyret i Bergenhus godkjenne at det settes i gang omregulering. Derfra og til ferdig godkjenning kan det gå år. Styrelederen i eierselskapet våger seg ikke på noen tidsplan:

— Vi ønsker å sette i gang så raskt som mulig. Boden er en skamplett slik den står i dag. Det må være i alles interesse at noe skjer, sier styreleder Jon Olav Hatlegjerde.

OMSTRIDT SJØBOD: Maaseskjæret AS ga opp og solgte sjøboden på Maaseskjæret til et nytt selskap. De nye eierne vil bygge boliger og skjenkested i den 200 år gamle verneverdige boden.<br/>Arkivfoto: Knut Strand