«Dilla Holding har innarbeidet skriftlig forhåndssamtykke fra ansatte i ansattes arbeidskontrakter om trekk i lønn», skriver Dilla Holdings advokat, Jon Eilif Orrem, i en e-post til BT.

Orrem viser med det til unntaksregler i Arbeidsmiljøloven som sier at det kan trekkes i lønn når det på forhånd er fastsatt ved skriftlig avtale.

BT har sett arbeidskontrakten fra Nama Sushi & Noodles. Der står det ingen ting om trekk for svinn. Det gjør det derimot i stillingsinstruksen: «Bedriften kan kreve erstatning ved stort ubestemt svinn på mat, drikke og penger».

Orrem skriver at motregning «ikke er noe stort anliggende og representerer et minimalt problem». Han hevder det i gjennomsnitt dreier seg om mellom 30 og 40 kroner pr. vakt pr. servitør.

Det handler ifølge Orrem kun om forhold «som servitør åpenbart er ansvarlig for». Trekk skjer «dersom det er utvilsomt at oppgjørsmanko erkjennes av ansatte».

For reglene er enkle og greie, mener Dilla Holding. Alle varer skal registreres før servering. Når kassen gjøres opp, telles varebeholdning mot daglig omsetningsrapport.

Servitørene skal registrere avvik før oppgjør tas. «Dermed vil kasseoppgjøret og varelageret stemme overens i henhold til lovens krav», skriver Orrem.

I ettertid ser ledelsen at det er uheldig å ha en egen post på lønnsslippen som heter «svinn». Nå brukes betegnelsen «kontantmangel i oppgjøret».