Felles for både Spar-Kjøp AS og Spar Shipping AS er at de begge er bygd opp til å bli landets største på sine felt. Med en flåte på 27 seilende bulkskip og skip under bygging og i kontrakt, har Helge Eide Knudsen og hans administrerende direktør i rederiet, Ulrich Müller, bygd opp landets desidert største flåte av konvensjonelle bulkskip, det vil si skip som frakter masselaster som korn, kull, malm og stål, rør, skogsprodukter osv.

700 ansatte

Spar-Kjøp er etablert over store deler av landet og sysselsetter cirka 700 personer fra russergrensen i nord til Arendal/Kristiansand i sør og Ski ved Oslo i øst, i alt 16 utslag innen tekstil.

Det var i 1962 Spar-Kjøp eventyret startet hjemme i kjelleren på Hjellestad der Helge og konen Reidun begynte i det små da de kjøpte opp et stort parti garn som de reise Vestlandet rundt med for å selge. Siden etableringen har inntjeningen vært jevn og god, aldri i minus.

Først i 1994 ble Spar Shipping etablert. Helge Eide Knudsen hadde allerede før den tid investert i skipsandeler som han nå solgte og samlet virksomheten i et eget rederi der han kontrollerte skipene 100 prosent.

Ingen arbeidsnarkoman

Helge Eide Knudsen tar avstand fra begrepet arbeidsnarkoman.

— Jeg lever og ånder for business, og liker jobben min godt. Men det er ikke noe enmannsshow. Jeg har flinke medarbeidere. Det at mine to sønner også jobber i bedriften er en stor glede for meg, sier Helge Eide Knudsen.

Selv om Spar Shipping AS har sin egen administrerende direktør, så er det Helge Eide Knudsen selv som tar avgjørelser om kjøp og salg av skip.

— Når jeg ser rundt meg hvordan tingene utvikler seg og hvordan bedrifter drives, er jeg veldig spent på hvordan det hele skal ende opp. Ingenting vokser inn i himmelen. Vi kan egentlig ikke spise oss mer enn mett. Grådigheten kan bli vår bane, sier Helge Eide Knudsen.

Han er svært opptatt av god helse, og er selv medlem av en badeklubb sammen med sine sønner Tom og Iwan, og deres kamerater.

— Vi bader i sjøen året rundt, hver mandag og onsdag. Vi er nesten aldri syke. Dette er noe jeg kan anbefale, sier Knudsen.