DE FIRE FORSLAGENE som i går ble lagt frem i arkitektkonkurransen om Åsanes fremtid lover bra for Bergens største bydel. Det vil si hvis noen av de mange gode tankene som er nedfelt i prosjektene noen gang kommer lenger enn til arkitektenes tegnebord. Veien til helvete er som kjent brolagt med gode intensjoner, og de har det ikke manglet på — spesielt i Åsane, uten at for mange av dem er blitt satt ut i livet.

Derfor har også den såkalte utviklingen fått gå sin skjeve gang siden Åsane senter ble bygget på 70-tallet og har vært bygd på i syv omganger, med mildt sagt vekslende hell. Kjøpesentret Arken sto ferdig i 1985 og har nettopp skiftet makeup, uten at det dermed er blitt noen mer by i Åsane av den grunn.

For det er nemlig det alt dreier seg om for tiden: Hvordan transformere enkeltstående kjøpesenterklynger på et øde landområde til et sentrum med urbane kvaliteter også etter at vaktmesteren har låst døren og slått av lyset i butikkene.

NÅR VI LIKEVEL våger å være betinget optimist på vegne av Åsane denne gangen, er det fordi konkurransegrunnlaget for arkitektkonkurransen betoner målsettingen i klare ordelag; nemlig ”å videreutvikle eiendommene til et senterområde med bymessige kvaliteter. Åsane sentrum skal utvides og utvikles som sentrumsområde med handel, service, kultur og boliger.”

Innbyderne til konkurransen, Steen & Strøm ASA og Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS, ønsker å utvikle Åsane som et bydelssentrum, noe som innebærer at ”Åsanes identitet må videreutvikles fra forestillinger om shopping og trafikkaos til mer positive opplevelser over et bredere spekter av tilbud. Det bør være interessant å oppholde seg i Åsane sentrum uten å gå i forretninger, og også utenom åpningstidene. Dette innebærer også nytenkning omkring kjøpesentrenes utforming og funksjon, der handelsvirksomheten bør styrke de sentrale byrommene med fasader som har flere innganger fra gater og plasser.”

HANDEL ER VIKTIG for all byvekst, men alene er det ikke nok til å skape en by. Når innbyderne så tydelig vektlegger også boliger og et nytt kulturhus som til og med ”må bli et markant nytt element i Åsane sentrum og bli et bygg med høy arkitektonisk kvalitet”, samtidig som ”en viktig premiss for utviklingen er lokale veiløsninger som gir god trafikkavvikling og samtidig bedrer fremkommeligheten for kollektivtransport, gående og syklende, burde det være håp også for Åsane.

KJØPESENTER kan vise seg å være viktige drivkrefter i stedsutviklingen. Steen & Strøm har vist seg å være i forkant av en ny internasjonal trend som går ut på at kjøpesentrene begynner å innta en ny rolle som motorer i by- og tettstedsutviklingen. Grepene Steen & Strøm har gjort i for eksempel Asker og Lørenskog, tyder på at de har fattet noe som andre kan lære av.

De fire utkastene til et nytt Åsane sentrum, bærer alle i seg kimen til en urbanisering av et område som i tiår har ropt på akkurat det. Åsane fortjener å bli urbanisert og nå har bydelen fått verktøyet til å gjøre jobben. Rett verktøy er som kjent halve jobben!