Det var da Anne-Grethe Strøm-Erichsen (Ap) satt som byrådsleder, at spørsmålet om byreklame ble tatt opp. Byrådet stilte seg den gang positiv til å inngå avtaler om reklamefinansierte gatemøbler og busskur. Likevel er hun blant de største kritikerne når det sittende byrådet viser hvilke reklameplaner de har.

— Jo da, vi har vært åpen for reklamefinansierte busskur. Jeg har for eksempel personlig sett en del europeiske byer der det har vært vellykket, sier Strøm-Erichsen.

Nå er hun imidlertid mer betenkt.

— Jeg synes byrådet har gamblet. De burde hatt en større dialog med opposisjonen. De er alt for hemmelighetsfulle og informerer for lite om detaljene i avtalen. Hvordan skal vi da kunne forholde oss til saken, spør den tidligere byrådslederen.

— Er det egentlig noen forskjeller fra den gang dere ville inngå reklameavtale?

— Ja, det er det absolutt. Vi har for det første fått erfaringer fra andre byer, og de er ikke udelt positive. Dessuten bør man ta til etterretning den sterke motstanden fra byens befolkning, samt næringslivets representanter, mener Strøm-Erichsen.

Hun legger til at da de begynte å se på et eventuelt samarbeid, var det ikke snakk om et tidsperspektiv på femten år - nærmere fire valgperioder.

— En ting er sikkert. Arbeiderpartiet kommer til å diskutere denne saken veldig nøye, avslutter Strøm-Erichsen.