Rema 1000 og målingsbutikken Flugger var med frå starten, då butikksenteret Voss Handelshus på Palmafossen opna dørene i dag.

Ein tredje butikk, Metro, i altmogelegbransjen, opna gitteret berre høgt nok til at innehavar Anna Selheim kunne krypa under.

Må venta

– Eg må venta til formannskapet har bestemt seg. Får eg ja i dag, opnar eg ganske snart. Situasjonen er vanskeleg, seier ho.

Lokalpolitikarane har også halde Selheim på pinebenken. Ho har for lengst flytta varene sine frå den tidlegare butikken på Dalsleitet til den nye i Voss Handelshus, men hittil har dei meint at varene i butikken hennar er for små til å passa inn i reguleringsplanen. Området på Palmafossen er tiltenkt store kapitalvarer. Småvarer skal handlast på Vangen. Selheim viser til at dei andre butikkane i området sel varer av ulik storleik, også små.

Pinebenk

I meir enn 20 år har konkurrentar og lokalpolitikarar greidd å halda Rema 1000 unna Voss. Dei prøvde seg først på tomta etter Voss Motell i Skulestadmo. Den vart regulert bort i framtidige vegsystem. Den siste tomta Rema 1000 hadde opsjon på, bygger kommunen no kulturhus på.

– Det har vore seigt, men no er vi her, seier Erik Fuglem i Rema-organisasjonen for Vestlandet.

Vangsgutane

Eit par bergensarar med Vangsgutane As som firmanamn, var det som skulle til for å få hol på byllen. Dei har sett i gang ei rekke utbyggingsprosjekt på Voss dei siste åra, med vekslande popularitet. Dei var godt i gang med Voss Handelshus då dei gjekk på ein økonomisk smell, og Nellow AS ved brørne Bjørn og Terje Wollan overtok.

Lokal kjøpmann

Rema driv etter franchiseprinsippet og drifta går i den lokale kjøpmannen Olav Teigen si rekning. Han har tilsett sju medarbeidarar i tillegg til seg sjølv.

– Eg siktar mot ein årleg omsetnad på 50 millionar kroner, røper han.

OPNA: Rema 1000 er har omsider fått etablera butikk på Voss.
arne hofseth
STENGT: Anna Selheim må venta på klarsignal frå Voss formannskap før ho han opna butikken sin i det nye handlesenteret på Palmafossen.
arne hofseth
ENGELSK: I Fluggerbutikken kan småungane læra seg framandspråk medan foreldra handlar.
arne hofseth