Psykiatrialliansen i Bergen er landets eneste idrettslag drevet av mennesker som har vært eller er psykiatriske pasienter. Alliansen ble etablert i 2007. I dag er 100-120 personer på trening med alliansen i løpet av måned, forteller ildsjel og psykolog Per Halfdan Nilsen.

— For noen kan treningen med Psykiatrialliansen være steget tilbake til ordinært arbeid. Uansett mener vi det har god effekt å komme seg ut, knytte kontakter og gjøre noe sammen med andre, sier Nilsen.

Modig kvinne

Den andre biten av denne historien handler om psykolog Arnhild Lauveng, som i ti år var psykiatrisk pasient. Hun har skrevet bøker om sine erfaringer fra psykiatrien og mottatt flere priser for motet hun har oppvist.

I 2011 fikk Lauveng åpenhetsprisen og bestemte seg for å gi prisen videre til Senter for psykoterapi og psykososial rehablitering ved psykoser. (SEPREP). Seprep gjorde prisen om til et årlig stipend på 30.000 kroner. Dette stipendet går i år til Psykiatrialliansen i Bergen.

- Vil bli bedre

— For oss er dette stipende en veldig anerkjennelse av innsatsen vi gjør, sier Nilsen og legger til: - Vi er stolt over hva vi har fått til, men ønsker å bli bedre. For det første har vi plass til flere. Dessuten ønsker vi at aktiviteten i idrettslaget vårt skal bli bedre integrert i behandlingen. Der har vi et stykke vei igjen, sier Nilsen.

Psykiatrialliansen vil bruke stipendet til en studietur til Danmark. Der har tilsvarende idrettslag i mange år drevet opplæring av instruktører.

Målet er å lage et opplag for kurs som går over to ganger fem dager, der deltakerne får øvet seg i å motivere andre, planlegge aktiviteter og stå foran andre mennesker.