Historien om utbyggingen av fritidsboliger i Lindås handler om lokal motstand, luftige planer, jakt på internasjonale investorer, sviende tap og en eiendom som eierne bare ville kvitte seg med.

Manglet investorer

Det startet i 1989 med Hansastaden AS, et selskap etablert av Jens Lorentzen, med Norsk Hypotekinstitutt som kapitalsterk partner. Selskapet kjøpte strandeiendommer i Austevoll og Lindås for å bygge timeshare leiligheter på av eiendommene. Målet var å lokke utenlandske, og særlig tyske turister til Norge.

Fristet av løfter om en rekke lokale arbeidsplasser, vedtok Lindås kommune i 1990 en reguleringsplan for området. Den lokale motstanden var stor.

De storstilte planene i Lindås og Austevoll viste seg vanskelige å realisere. Hansastaden trengte 340 millioner kroner og jaktet på penger i utlandet. I 1992 måtte Hansastaden avvikles. Norsk Hypotekinstitutt overtok eiendommer i Lindås, Austevoll og i Åsane og bokførte et tap på hele 40 millioner kroner.

Begynnelsen på slutten

For Norsk Hypotekinstitutt ble investeringene i Hansastaden begynnelsen på slutten. Bergen Skillingsbank overtok Norsk Hypotekinstitutt i 1994, og med det også Hansastadens eiendommer.

Året etter kjøpte bergenseren Roy Mullaard eiendommene. Han var først og fremst interessert i tomten i Åsane. Eiendommene i Lindås og Austevoll fulgte med på lasset. Han kvittet seg derfor med de to fritidseiendommene året etter.

— Eiendommen på Lindås ble solgt til Oslo-selskapet Olympia Holding et drøyt år etter at jeg kjøpte den, sier Mullaard. Han understreker at dette ligger så pass mange år tilbake at han ikke husker hva han fikk for eiendommen i Lindås.

Gikk på billigsalg

BT har ikke lyktes å komme i kontakt med ledelsen i Olympia Holding, men er kjent med et eiendommen ble videresolgt til Nappane Invest i 2000. I regnskapet for dette selskapet fremgår det at tomten ble kjøpt for 1,3 millioner kroner.

Det var Nappane Invest som i 2002 søkte og fikk rammetillatelse til å bygge ut første byggetrinn av Nappane ferieanlegg. Men selskapet maktet aldri å komme i gang med noen utbygging og ved årsskiftet ble eiendommen videresolgt til nystiftede Lindås Utbyggingsselskap. Daglig leder av Nappane Invest, Gunnar Hope ville ikke opplyse til BT hvor mye han solgte eiendommen på Lindås for.

JAN M. LILLEBØ