TIMINGEN kunne knapt vært bedre. Samme dag som FN presenterte en ny delrapport fra klimapanelet, valgte Erna Solberg å bruke en tredjedel av landsmøtetalen sin til å snakke om klima og miljø. Det er samme damen som tidligere i vinter avskrev miljø som tema i kommunevalgkampen. Nå ønsker politiske med— og motspillere henne og Høyre velkommen etter. Solberg skal ha skryt for at hun har tatt de overtydelige signalene, og med dette har meldt Høyre på hastearbeidet mot klimautslipp.

Høyre slår like godt til med å kreve drastisk økt innsats i arbeidet med å utvikle nye energiformer. En fordobling av grunnfondet for fornybar energi fra 20 til 40 milliarder kroner skulle hjelpe. Regjeringen har aldri greid å kompensere for det slappe arbeidet med de grønne sertifikatene, så her er mye å gå på.

HØYRES HØYLYTTE klimaomvending betyr at det ikke står mye i veien for å straks sette i gang arbeidet med et bredt klimaforlik i Stortinget. Alle partiene har unnagjort sine landsmøter nå, med unntak av Fremskrittspartiet. Alle partiene har markert på tydeligste vis at det ikke skal stå på dem i arbeidet for et forlik. Selv om Frp skulle stille seg på siden av et bredt forlik, som partiet har en tendens til å gjøre, tilsier de øvrige partienes holdninger at det er mulig å bli enige om tiltak som monner.

Også Høyre slår fast at Norges klimapolitikk må bestå av en kombinasjon av egne utslippskutt og kvotekjøp. Solberg slo heldigvis fast at kvotekjøp på ingen måte kan erstatte Norges eget ansvar for å kutte i utslipp. FNs klimapanel understreker betydningen av at land som Norge leder an i utviklingen av ny miljøvennlig teknologi. Her finnes et konkret utgangspunkt for et norsk klimaforlik. Støtte til forskning og utvikling av fornybar energi må være en selvfølge i klimaforliket.

NORGE HAR IKKE noen imponerende klima-cv å snakke om. Vi ligger langt etter det vi forpliktet oss til i Kyotoavtalen. Med et bredt klimaforlik kan Norge markere seg som et foregangsland i arbeidet med å jobbe praktisk for å komme raskt i gang med utslippskutt. Etter Høyres landsmøte er det i grunnen bare å sette i gang.