ALDER: 57

SIVILSTAND: Gift

BUR: Voss

YRKE: Biblioteksjef

AKTUELL: Bygging av Voss kulturhus har fått klarsignal. Om vel halvtanna år flytter Voss bibliotek frå kinogarderoben til flunkande nye lokale i bygda sitt stasbygg.

— Dette har du venta lenge på?

— Det skal vera visst. Vi hadde langt frå tenlege lokale i Kyrkjebø, og hadde venta lenge på noko betre. Men for to år sidan måtte vi flytta ut - til noko verre. Det er klart vi gler oss over at kommunen no skriv kontraktar med entreprenørane.

- Mykje fram og attende?

— Det har sanneleg vore mange oppturar og nedturar sidan eg vart tilsett som biblioteksjef i 1985. Eg har ikkje tal på kor mange alternative løysingar som har vore vurdert. Ei tid var nesten annakvart hus på Vangen lansert som eigna stad for bibliotek.

- Ikkje alt like realistisk?

— Nei, her har storleiken variert frå 200 til 2000 kvadratmeter. I kulturhuset landar vi på vel 900 kvadratmeter. Biblioteket vart brukt som eit lokomotiv for å få til noko på Voss. Om nokon hadde sikra seg for store lokale, eller hadde planar om å bygga noko, skulle kombinasjon med bibliotek berga finansieringa.

- Største nedturen?

— Kanskje då planane om regionalt kulturhus stranda i 1998. Det skulle reisast på same tomta som det kommunale no kjem.

- Kvar er bøkene no?

— Vi disponerer eit lite hjørne av vestibylen på Voss kino. Hovudlokalet er kinoen sin garderobe i kjellaren. Dessutan er kommunestyresalen omgjort til ei avdeling for avislesarar med fleire. Og vi har eit lite kontor i Tinghuset.

- Og resten av boksamlinga?

— Den er pakka ned i kasser og står på eit kommunalt lager.

- Kan eg låna ei bok derifrå?

— Nei, den boka ville det ta urimeleg lang tid, og uhorveleg mykje arbeid, å finna fram. Då er det mykje lettare for oss å låna boka frå eit anna bibliotek. Nasjonalbiblioteket har alle norske.

- Kva no?

— No veit vi at vi er i nytt hus seinast om to år, og vi kan byrja detaljplanlegginga. Vi skal ha eit levande bibliotek, og no ligg alt godt til rette.

- Burde ikkje tomta heller vore nytta til ny busstasjon?

— Det har eg ingen kommentar til. No er det bestemt at biblioteket og ein del andre kulturaktivitetar skal vera her. Vi må dra nytte av plasseringa i eit kommunikasjonssentrum og invitera inn dei som ventar på toget eller bussen.

- Er det på moten at folk skal gå på taket av slike nybygg?

— Kanskje det. Eg meiner Voss treng eit «signalbygg» og synest arkitekten har funne ei god løysing.

FORVENTNINGSFULL: Biblioteksjef Olav H. Sognnæs gler seg over at bygginga av Voss kulturhus snart er i gang. Der blir det meir enn 900 kvadratmeter bibliotekareal om mindre enn to år. FOTO: RUNE SÆVIG