LOTTE SCHØNFELDER

— De skal komme på plass igjen, beroliger huseierne Sissel Lillebostad, Hilde Skjeggestad og Grethe Unstad. - Vi har fotografert og registrert både utvendig og innvendig - for der var Egner-figurer også i trappeoppgangene. Dem skar vi løs av veggene og har nå på lager.

Gjenskapningen er i de beste hender. Hilde og Grethe arbeider med maleri, Sissel med sceniske installasjoner, og så kan man kanskje si at Kardemommehuset er et kunstnerkollektiv.

Snublet inn

Både- og. Det var mer kollektivt før, for å si det sånn. Sissel Lillebostad begynte å leie atelier her i 1989, da holdt 12 forskjellige kunstnere til i huset - billedkunstnere, musikere, teaterfolk. Her var endatil et lydstudio der den berømmelige «Greven» spilte inn en plate.

Men så hadde kommunen sine planer om Nygård, her skulle bli et «city», og inntil det var realisert, ble huseiere og beboere pålagt rådighetsinnskrenkning.

Det ble ikke noe city, og Nygårdsgaten 90 sto delvis tom i hvert fall i to år. - Da nærmest snublet vi inn, sier trekløveret som i 1998 begynte forhandlinger med kommunen om kjøp av huset. Sissel hadde allerede en leiekontrakt på månedsbasis - og i 1999 kjøpte de hele huset med ca. 500 kvadratmeter gulvflate, fordelt på tre etasjer.

To til hver

— Vi brukte kommunens egen Handlingsplan for kunstnere som argument for kjøpet, og Institutt for Bolig- og Byfornying, som det da het, betalte forprosjektet for istandsettingen.

Det var ikke helt lite som måtte settes i stand. Blant annet var fundamentet råttent. De nye eierne var klar over at det sto dårlig til, men ikke hvor dårlig.

— Budsjettet sprakk med 20 prosent, melder de lakonisk.

— Vi måtte ha utleieleiligheter for å få dette til å svare seg, og da huset var regulert til både bolig og næring, gikk jo det greit. Nå har vi hver vår leilighet der vi også delvis har atelier, og i tillegg hver vår utleieleilighet. Da går det sånn noenlunde rundt.

I klasse med Egner

Kardemommehuset har det vært kalt antakelig fra Egners figurer kom på plass i slutten av 1950-årene. Men hva kanskje mange i dag ikke er klar over, er at det bak de dekorerte veggene var ekte kardemomme. Her holdt nemlig krydderfabrikken og firmaet Olaf Ellingsen A/S til, i bransjen siden 1908 med Hindu krydder og ABC Te.

— Samt finere kolonial og sydfrukter, supplerer barnebarnet med samme navn som firmaets grunnlegger. - Firmaet ble etablert i 1908 og holdt først til i en eiendom som strøk med i Bergensbrannen 1916, og min bestefar kjøpte da Nygårdsgaten 90 og Hans Tanks gate 2 av brødrene Minde, de med sjokoladen. Der var vi frem til 1986. I kronglete hus - det var et slit, minnes han.

Det var i faren Carl Platou Ellingsens tid Kardemommeby-figurene kom passende på plass. At de dukket opp i en gate i Bergen, har nok sin forklaring i at Egner var klassekamerat med krydderarvingen Ellingsen på reklameskolen. Men var det John Bredenbekk fra teaterets malersal som sto for utførelsen?

Duftende historie

I den ellingsenske familiekrønike heter det at eiendommen først var kurbad, noen år også bordell og i tillegg hadde Fridtjof Nansen på hybel da han var ved Bergens Museum. Men her kommer - vi hadde nær sagt dessverre - lokalhistoriker Jo Gjerstad inn og ødelegger den fargerike myten. Bonges Kurbad og bordellet Persien lå 100 meter lenger mot sør, sier han med kart i hånden, og hvem kan da protestere?

Men krydderier kan være eksotiske nok. Duften av dem hang lenge igjen i veggene, kan dagens huseiere fortelle.

Delvis vernet

Mens husets forside for tiden ser nokså pjuskete ut, er baksiden meget presentabel.

— Her var både en fabrikkbygning og sidefløyer på hovedhuset. Fabrikken var revet før vi kom inn i bildet, sidefløyene var vedtatt revet og forsvant vel omtrent samtidig som vi undertegnet kjøpekontrakten. Fasaden og husets struktur - to sammenbygde, laftete tømmerhus fra rundt 1850 - er vernet, men Byantikvaren var fornøyd med ombyggingsløsningen fra HLM Arkitektur og Plan. De laget blant annet karnapper der fløyene var før.

Og når trekløveret har pikket seg gjennom seks-syv lag maling og fått på plass igjen alle Egner-figurene, vil også mannen i gaten være fornøyd. Selv om han ikke kjenner husets historie.

ET NYTT LIV: Kardemommehuset i Nygårdsgaten 90 har fått en ny tilværelse og er i ferd med å få en ny fasade. Med de gamle Egner-figurene, må vite.<br/> FOTO: TOR KRISTIANSEN
KOLLEKTIVT KJØP: De tre kunstnerne Hilde Skjeggestad, Grethe Unstad og Sissel Lillebostad forhandlet og finansierte og ble huseiere i 1999. Man kan vel si de da begynte en redningsoperasjon.<br/> FOTO: GISLE BJØRNEBY
OGSÅ INNE: Ikke bare fasaden, men også trappeoppgangene i Nygårdsgaten 90 hadde Egner-figurer. De innvendige er fotografert, skåret ned av veggene og tatt vare på, de utvendige er fotografert og oppmålt og skal males på nytt.<br/> FOTO: NYGÅRDSGATEN 90