Foss og flere andre foreldre ønsker en atskilt vei til institusjonen Helgeseter. Dette vil begrense trafikkmengden i Øvre Sædalsvei. I dag behandles saken av komité for miljø og byutvikling.

– Vi er fortvilet. Det er en stor belastning med så mye trafikk, sier Anita Foss.

Stor omve i

Helgeseter er et bo— og aktivitetssenter for psykisk utviklingshemmede med et stort antall brukere og besøkende. Dette gir en stor trafikkbelastning i området. I tillegg kommer tungtrafikk i forbindelse med utbyggingsarbeid som først vil være avsluttet mot slutten av år 2007.

– Det er en omvei å kjøre forbi våre hus. Bilene må kjøre i sløyfe, langt frem og tilbake for å benytte veien. Hvis de fikk egen ankomst, ville senteret bli mer tilgjengelig og skoleveien til Nattland tryggere, sier Foss.

Ulike løsninger

Bystyret vedtok i fjor at nye veiløsninger i Øvre Sædal måtte utredes på nytt. Etter å ha utredet ulike løsninger går fagutvalget i Bergen kommune inn for å utbedre dagens vei i stedet for å bygge ny.

– Vi har sett på ulike løsninger, men alle har store ulemper, sier Finn Wetteland, seksjonsleder for private plansaker i Bergen kommune.

– Det største problemet er at det er 20 meters høydeforskjell mellom Helgeseter og veien den skal kobles til. Dette bryter med krav om maksimal stigning i veinormalen, og gjør at det blir bratt og vanskelig å komme til for enkelte kjøretøy.

Andre argumenter er at Helgeseter bruker deler av arealet til jordbruk, og at det er planlagt å bygge boliger i området der veien vil gå.

Vil tjene penger Utbygger i området er selskapet Skanska, som har foreslått alternative løsninger for beboerne.

– Vi tilbyr blant annet å betale for en gang og sykkelvei i det mest utsatte området av Øvre Sædalsvei, sier regiondirektør Rune Haugsdal.

Han innrømmer at Skanska har egne interesser i saken. De har nemlig tenkt å bygge boliger i området der en eventuell ny vei vil gå.

– Jeg legger ikke skjul på at vi vil tjene penger, sier han.

Anita Foss og boliglaget i Øvre Sædalsvei er imidlertid ikke ute etter noe kompromiss. I februar ble det lagt vei tvers over barnas balløkke og lekeplass, og nå er det trafikk over alt.

– Det er ikke trygt å gå utenfor døren. Jeg taler barnas sak, og håper komité for miljø og byutvikling tenker på dem.