Det er ikke småtterier vestlendingene har i vente værmessig den kommende helgen. Meteorologisk institutt varsler om begge endene i fareskalaen:

  • Fredag og lørdag: Fortsatt lokal stor gress— og lyngbrannfare
  • Søndag: Mye nedbør og mildt vær kan medføre økt fare for lokale oversvømmelser.

Snøsmelting

Vervarslingen melder at de vil ha økt overvåkning for Vestlandet sør for Stad og Sunmøre. Mesteparten av regnet vil komme om ettermiddagen og kvelden. Den store nedbøren i kombinasjon med smeltet snø og frossen bakke kan gi overvann. Dette kan igjen føre til økt vannføring i mindre bekker og elver. "Is i elveløp og is som delvis tetter rør, sluk og andre avløpsveier medfører økt fare for lokale oversvømmelser" kan man lese på yr.no.

Vakthavende meteorolog ved Vervarslinga på Vestlandet, Martin Granerød, forteller at de fremdeles varsler om lokal gress- og lyngbrannfare i de områdene hvor det ikke er snø.

— Det var vært veldig tørt den siste perioden. Men allerede fra søndagen går vi ut med en fase A-melding. Det er hakket før vi går ut med ekstremvarsel.

Finner nye veier

Det er et lavtrykk i Nord-Atlanteren som forventes å gå nordøstover.

— Det kan komme mellom 40 og 70 millimeter. Det begynner å regne i sør og går gradvis nordover. Hovedtyngden av regnet kommer på ettermiddagen.

Granerød anbefaler folk om å forberede seg på vannmengdene.

— Når det har vært kaldt og tørt så lenge som dette har bekker og elver frosset. Når vannet ikke får rent i disse vil det finne andre veier å gå. Det kan føre til lokale oversvømmelser. Man må sørge for at kumlokk er ryddet så vannet får rent unna.

Is og kulverter

Mye nedbør gir økt fare for sørpeskred langs forsenkninger og bekkeløp, melder Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), som fredag sendte ut flomvarselet for Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane.

— Etter en lang og stabil vinter er det mye is i vassdragene, forteller vakthavende hydrolog Erik Holmkvist hos NVE.

— Det betyr at selv om vi ikke nødvendigvis får de største vannføringene, vil mindre bekker kunne ta nye løp på grunn av is og kulverter.

Vanskelig å forutse skader

NVE oppfordrer kommuner til å steame opp stikkrenner og kulverter i byområder.

— Også enkeltpersoner med gårdsveier kan gjøre tilsvarende tiltak, sier Holmkvist.

- Hvilke skader kan vi vente oss?

— Det er helt tilfeldig i forhold til hvordan vassdragene bygger seg opp med isdammer og om bekkene tar nye veier.

Varselet fra NVE er den laveste faregraden for flomvarsel.