— prosjektet er et samarbeid mellom Kriminalomsorg region vest, Bergen, Meland og Askøy kommune, Bergen Fengsel, Stiftelsen Bergensklinikkene og Bergen psykiatriske universitetssykehus

— prosjektet har 2,3 millioner kroner i støtte fra Sosial- og Helsedirektoratet i år, men må søke nye midler hvert år

— prosjektet hadde oppstart i november i fjor, men har ikke kommet skikkelig i gang før i de siste månedene

— deltakerne må ha gjennomført rusprogram i fengselet

— deltakerne forplikter seg til å gå i behandling minst et år etter løslatelse