I åtte år jobbet Vidar Erichsen som drapsetterforsker ved vold— og sedelighetsavdelingen ved Bergen sentrum politistasjon. I fjor forlot han politiet til fordel for Gjensidige forsikring, der han blant annet jobber med å avdekke forsikringssvindel.

Må ta ekstravakter

— Jeg hadde det godt i politiet. Jeg likte jobben, men kom til et punkt der jeg fant ut at jeg hadde lyst til å prøve noe annet. Hadde heller ikke spesielt lyst til å ende opp som en person som teller år til pensjonsalder, sier Erichsen.

Alt snakket om de grønne engene i det private næringslivet virket forlokkende, også på drapsetterforskeren.

— Nå hadde jeg ganske god lønn i politiet, fordi jeg hadde en stilling som tilsvarte overbetjentstilling på grunn av kompetansen min. Jeg husker jeg ble ganske overrasket da jeg snakket med betjenter på avdelingen som tjente hundre tusen mindre enn meg i året, sier Erichsen.

Flere av disse voldsetterforskerne måtte ta ekstravakter på andre avdelinger, som hadde lite og ingenting med det de til vanlig drev på med.

— De var nødt til å gjøre det for å få privatøkonomien til å gå opp, sier Erichsen.

Politiet vil miste folk

Den tidligere politimannen mener lav lønn for politifolk skaper negativt fokus på arbeidsplassen.

— Når folk blir frustrerte på grunn av lav lønn, og det snakkes mye om det, blir det dårlig stemning. Lav lønn er nok også en av hovedgrunnene til at flere politifolk velger å slutte og gå over til det private næringsliv, sier Erichsen.

En nylig utført undersøkelse fra Arbeidsforskningsinstituttet viser at 88 prosent av de spurte politifolkene oppga høyere lønn som en av årsakene til at de aktivt vil se seg om etter en jobb utenfor politiet i løpet av neste år. En tredjedel svarte at det er nokså sannsynlig, ganske sannsynlig eller høyst sannsynlig at de aktivt vil gå inn for å få seg jobb utenfor politiet i løpet av neste år.

Undersøkelsen konkluderer med at politietaten har en ikke ubetydelig risiko for å miste kvalifisert personell den nærmeste tiden.

Lønnen må opp

Vidar Erichsen mener det er flere ting som kan gjøres for å hindre at flere går.

— Lønnen må opp, men det er ikke til å legge skjul på at politiet ikke har mulighet til å konkurrere med det private på lønn. Politiet må konkurrere på det som gjør dem til en unik arbeidsplass, sier Erichsen.

En annen viktig faktor for å få folk til å bli i etaten, er et senket press på å få ting unna.

— I et arbeidsmiljø med høyt arbeidspress over lang tid, blir det ofte ikke tid til konstruktive tilbakemeldinger. Det slår heller ikke heldig ut for trivsel og arbeidsmiljø, sier Erichsen.

MER LØNN: Lønn er en viktig faktor for å kunne rekruttere folk til yrket og for å beholde de som allerede er der. - Jeg sluttet selv om jeg hadde ganske god lønn, men det handlet mest om at jeg ønsket å prøve noe nytt, sier Vidar Erichsen, tidligere drapsetterforsker ved Bergen sentrum politistasjon.

Thea Grav Rosenberg