Det betyr at det hver dag kjører en strøm av lastebiler og vogntog med gods ned til godshavnen i sentrum. Etter omlasting blir godset fraktet ut av sentrum med nye vogntog.

— En stor del av aktiviteten på Dokken er ikke direkte sjørelatert, og kunne sånn sett foregått andre steder, bekrefter Nils Høysæter, prosjektleder ved Bergen kommunes planavdeling.

Veiene dominerer

Kommunens tall viser at veiene fortsatt er dominerende når det gjelder godstransport. Riktignok er langtransporten på Bergensbanen i sterk vekst, og utgjorde 1,2 millioner tonn i 2005. Men når godset skal fraktes videre til kundene, er det bil som gjelder. Jernbanesporet som går mellom Nygårdstangen og Dokken har ikke vært i bruk siden 2004. Direkte omlasting fra tog til båt eksisterer ikke.

— Med dagens transportmetoder er ikke det lenger aktuelt. Derfor må vi vurdere hvor nødvendig det er med en jernbane ut til en eventuell ny godshavn, sier Høysæter.

I forslaget til kommuneplanens arealplan heter det at «behovet for en direkte kontakt mellom båt og jernbane er ikke dokumentert». Det påpekes at godset som kommer med båt i hovedsak skal til Vestlandet, og at tog bare er aktuelt for gods som skal over fjellet. I dag kjører togene stort sett tomme fra vest til øst.

Inn og ut av sentrum

Nor-Cargo står for mye av godshåndteringen på Dokken. Terminalsjef Tore Steen bekrefter at mye av deres virksomhet skjer fra bil til bil.

— Varer fra Stavanger kommer for eksempel med lastebil, siden det går mye fortere enn båt. Så blir det fordelt i containere her hos oss, før vi frakter det videre til kundene, sier Steen.

Mesteparten av godset skal ut av sentrum. Analyser av godstrafikken fra Nygårdstangen viser at den største strømmen går sørover, til Fana og Ytrebygda. Det betyr mange vogntog og lastebiler over Danmarksplass og gjennom Bergensdalen. Ved å flytte jernbanegodset til Arna og godshavnen vestover vil mye av denne trafikken kunne gå langs fremtidens Ringveg Vest og Ringveg Øst.

OMLASTING: Grafikken viser hvor mye av godset som lastes om til båt, bil og tog. Klikk på knappen over bildet for å se større versjon.