— Så sent som i 2001 gikk vi tur innover her. Da var området urørt. Nå er det blokker tett i tett, sier Otto Rasmussen (23).

Han vokste opp i området sørøst for Lagunen med grønne marker og natur rundt seg. Nå jobber han i nye Apeltun barnehage. Rundt barnehagen har fargerike rekkehus, punktblokker i tegl og terrassehus okkupert tidligere beitemark.

1500 boliger bygges

Det er i Åsane, Arna, Fana og Ytrebygda mesteparten av kommunens tomtereserver ligger, og bydelene har lenge vært utpekt som ekspansjonsområder.

I Apeltun er 18 utbyggere i gang med prosjekter som skal gi 600 nye boliger. I tillegg kommer mellom 400 og 600 boliger på Nøttveit, like ved. På Råvarden er mesteparten av de 400 rekkehusene og leilighetene innflyttet. Også over grensen til Ytrebygda, på Råstølen, er det hektisk byggevirksomhet.

Om 18 år vil det være tusenvis flere innbyggere i nærområdene til Lagunen. Det krever en annen infrastruktur enn i dag, mener både Otto Rasmussen og kollega Jonny Jensen.

— Mange er småbarnsfamilier, og det allerede lange ventelister i barnehagen. Veiene er også for dårlige. Tenk når alle skal handle på Lagunen.

Åsane og Fana øker mest

Kommunen er klar over utfordringene.

— Vi baserer oss på utbyggernes planer. Men det er alltid vanskelig å forutsi hva slags type befolkning som kommer i nye byggeområder. Derfor vet vi ikke på forhånd hvor mange barnehage- og skoleplasser vi trenger, sier spesialrådgiver Rune Nordtorp.

Beregninger fra Norconsult viser at de største bydelene i dag, Fana og Åsane, også vil ha høyest økning i folketallet.

Begge vil få oppunder 10.000 nye innbyggere, noe som utgjør henholdsvis 26 og 22 prosents økning fra i dag. I 2024 vil Åsane ha nesten 48.000 innbyggere, mens Fana vil passere 45.000.