I mai kunne en svært fornøyd ordfører Terje Søviknes slå fast at Os går mot et lite overskudd i år, men det var før han hadde fått meldingen fra fylkesmannen om kommunens budsjett. For der er meldingen en helt annen. Kommunen må endre på budsjettet og redusere utgiftene sine ytterligere om det skal bli balanse i regnskapet ved årets slutt.

Smalhans i flere år

Os har slitt med økonomiske problemer i hele Søviknes sin ordførertid. I 2000 gikk kommunen med 5,6 millioner kroner i underskudd. I fjor var underskuddet øket til hele 15 millioner kroner. Det var dette som nødvendiggjorde en kraftig re-duksjon i antall ansatte.

Men kommunen oppnår ikke full effekt av denne nedbemanningen i år. Derfor var det meget kjærkomment at det rett før jul i fjor var klart at Os kunne selge alle sine aksjer i BKK. Uten dette aksjesalget hadde kommunens økonomiske pro-blemer vært langt større. Men inntektene fra aksjesalget har fristet kommunen til å kutte hjørner i sitt budsjett. 12,6 millioner kroner av salgsgevinsten er satt av til drift, og det har kommunen ikke anledning til.

Formelt sett har fylkesmannen anledning til å underkjenne budsjettet på dette grunnlaget, men Svein Alsaker mener man er kommet for langt ut på året til at det har noen hensikt.

Lysere fremtid

Årsaken til det er at kommunen har somlet med å levere endelig budsjett til fylkesmannen. Allerede 15. januar skulle fylkesmannen hatt budsjettet, men først 20. mai, over fire måneder etter fristen, mottok statens representant i Hordaland budsjettet.

Fremtiden kan se lysere ut for Os. Den kraftige nedbemanningen gir full effekt fra 2003. Da regner kommunen med årlige driftsoverskudd, og fylkesmannen konstaterer fornøyd at overskuddet skal settes inn på fond. Det vil gjøre kommunen mindre sårbar overfor skiftninger i de økonomiske rammebetingelsene.

Bergens Tidende fikk i går ikke kontakt med ordfører Terje Søviknes.