Sulen var med på flere møter der kupplanene ble iscenesatt. Også tidligere fylkessekretær i Frp, Terje Sørensen, var med og regisserte kuppet.

Kuppet endte med en slags våpenhvile mellom kuppmakerne på den ene siden, og Sortevik, Liv Røssland og bystyremedlem Gunnar Bakke på den andre siden. Men Woldseth hadde vist så betydelig styrke i 1999 at hun i 2001 seilte inn på Stortinget.

Sulen er aldri blitt en fortrolig i dette selskapet av tidligere kuppmakere. Han har med sine overraskende utspill om blant annet prostitusjon og narko-omsetning, vært som en løs kanon på dekk. Så da de ulike maktgrupperingene i partiet la planer for kommune— og fylkesnominasjonen, var Sulen ikke lengre med på laget.

Han har tidligere ikke fått plass blant de kumulerte, men har ved to valg likevel sikret seg plass i bystyret gjennom en velgeraksjon organisert av folk i Fana bydel. Denne gangen ble han ikke foreslått på listen.

Det den gamle maktblokken spør seg i disse dager er hvilke kompromitterende opplysninger Sulen skal sitte på. Sannsynligvis kjenner Sulen til de planer som ble lagt for å sikre at Arvid Blommedal og ikke Gunnar Bakke skulle få annenplassen på Frps liste til bystyret. Terje Sørensens rolle kommer sikkert også frem. Men i Frp er det lenge siden det var en hemmelighet at Terje Sørensen fortsatt har en betydelig innflytelse i partiet.

Gruppeleder i bystyret Liv Røssland og stortingsrepresentant Karin Woldseth har stått på hver sin side i Bergen Frp, men de har trolig ingen problemer med å enes om at Knut Holme Sulen må ut av partiet.