• Det blir en stor overgang, men jeg gleder meg til å flytte til Bergen og begynne i ny jobb, sier Bente Gundersen (37).

Etter å ha studert og arbeidet i til sammen tretten år i utlandet, tiltrer hun i august stillingen som informasjonsrådgiver ved Senter for internasjonalisering av høyere utdanning (SIU).

Gundersen er fra Fjæra i Etne. Etter å ha studert spansk og tatt hovedfag i Madrid, har hun arbeidet seks år som presse— og informasjonsmedarbeider ved den norske ambassade i byen.

Hun forteller til Bergens Tidende at det er både litt hjemlengsel og ønsket om nye utfordringer som ligger bak dette jobbskiftet. Hittil har arbeidsoppgavene vært knyttet til generell norgesprofilering, mens de heretter blir konsentrert om utdanning.

  • Det var viktig å få en meningsfylt jobb. Derfor er dette helt perfekt for meg, sier hun.

SIU ligger under Kunnskapsdepartementet og er en relativt ny etat. Den holder til i Bergen sentrum - i Vaskerelven - med 45 medarbeidere og har bl.a. som ansvar å profilere Norge internasjonalt som studie- og forskningsland. SIU har for tiden en spesiell satsing mot Frankrike og Tyskland. Nord-Amerika anses også som en viktig region å styrke utdannings- og forskningssamarbeidet med.