Ingen andre universiteter eller høyskoler i Norge har så stor andel internasjonale studenter som NHH.

20 prosent av høstens studenter, ca. 150 stykker, er fra utlandet. Økningen har vært på 50 pro-sent de siste fem årene. Studentene kommer fra 20 nasjoner, blant annet Kina, USA, Libanon, Peru, New Zealand og Japan.