Ifølgje Helse Førde nekta mannens forsikringsselskap å dekke ambulansefly. I staden la ein ambulansebil med tre sjåførar og ein lege ut på den 2000 kilometer lange turen frå eit sjukehus i den tsjekkiske hovudstaden.

– Det er sjeldan vi opplever dette. Kanskje er det finanskrisa som har skulda, seier ambulansesjef i Helse Førde, Stian Sægrov, til sjukehusføretakets eigne nettsider.

På ein tur i fylket pådrog tsjekkaren seg ein ankelskade. Mannen blei lagt inn å sjukehuset i Førde, og behandla ferdig der.

– Overraska

– Når det kjem til heimreise, er det forsikringsselskapet sitt ansvar å betale for dette. Vi fekk beskjed om at det ikkje var aktuelt for dei å dekke ambulansefly. Eg må seie vi blei litt overraska då vi såg korleis dei løyste dette, seier Sægrov.

Forsikringsselskapet til den uheldige tsjekkaren hadde nemleg teke kontakt med eit lokalt sjukehus i Praha. Der fekk dei transport til langt rimelegare pris. Billegalternativet var å frakte pasienten heim med ambulansebil. Dermed la ambulansefølgjet på fire ut på ein to dagars tur.

– Dei fortalde at dei hadde reist måndag, og onsdag føremiddag i førre veke var dei her. Dei fekk ei lita omvising hos oss, før dei tok med seg pasienten og returnerte til Praha, seier ambulansesjefen i Helse Førde.

Finanskrise gjev billegløysing

Sægrov undrar seg no over om det er finanskrisa som tvingar utanlandske forsikringsselskap til å tenkje nye transportløysingar:

– Eg håpar ikkje dette skjer for ofte. Klart det blir tungvint og lite behageleg for pasientane å bli frakta heim på denne måten.

Kartet viser køyreruta frå Førde til Praha:

HELSE FØRDE