Det er ikke bare i Nordisk Språkteknologi (NST) på Voss at pengene renner ut. Også i datterselskaper Nordisk Call Center i Oslo har utviklingen vært dramatisk det siste året.

Selskapet som var Bolar Gruppens betalingsmiddel i fusjonen med NST i fjor høst, ble i fusjonsprosessen verdsatt til 17 millioner kroner.

Nå har konkursboet til NST lagt det ut for salg.

— Jeg tror ikke selskapet har noen verdi uten meg, sa eier av Bolar Gruppen, Ole Brubakken, til BT mandag.

Han har varslet bostyrer at han er interessert i å kjøpe, men har ikke lagt inn bud.

Sentrale aktører BT har snakket med hevder Bolar Gruppen har planer om å kjøpe selskapet tilbake for én krone.

— Hvis det blir en realitet, vil vi ikke se positivt på det. Vi forventer at hvis selskapet genererer inntekter, så skal det betales for det, sier Einar Hauge, rådmann i Voss kommune. Han mener det vil være svært uheldig om Brubakken har manøvrert selskapet i en posisjon som gjør at bare Brubakken selv kan tjene penger på det.

— Det er åpenbart at det rammer kreditors stilling, sier han.

NST skylder Voss kommunes eiendomsselskap 9,3 millioner kroner.

Plutselig kom problemene...

Selv etter fusjonen i fjor høst leier call-senteret fortsatt lokaler og datamaskiner hos Bolar Gruppen, og fremstår for besøkende som en integrert del av Bolar Gruppen.

Ole Brubakken ble etter fusjonen daglig leder i både NST og datterselskapet Nordisk Call Center.

Helt frem til august gikk det relativt bra med Nordisk Call Center. Første halvår i år hadde det et driftsresultat på 3,7 millioner kroner.

Så begynte problemene. De kom omtrent samtidig med at Brubakken hevdet at han var blitt lurt under fusjonsprosessen i fjor høst.

Han hevdet han før fusjonen ikke hadde fått vite at det kommunale eiendomsselskapet Voss Eigedom hadde et pant på åtte millioner kroner i NSTs driftsmidler. Han varslet søksmål mot NST.

Dobbeltroller

På grunn av konflikten gikk han av som daglig leder i NST og datterselskapet. Han ble i begge selskaper etterfulgt av Terje Kjenstad, tidligere administrerende direktør i Bolar Gruppen.

NST-styret inngikk i september forlik med Brubakken og Bolar Gruppen. Brubakken hadde før fusjonen garantert at call-senteret skulle tilføre NST minst 15 millioner kroner i 2002 og 2003. Men styret gikk med på at Brubakken og Bolar Gruppen skulle slippe å oppfylle garantien på 15 millioner kroner mot at han ikke saksøkte NST.

Før forliket fikk styret råd av NSTs advokat, Joachim Bang, som tidligere har vært advokat for Bolar Gruppen og Telenor Venture. Han var advokat for både NST og Bolar Gruppen under fusjonen i fjor høst.

Voss kommune er blant dem som er kritiske til at NST-styret fritok Brubakken for garantien på 15 millioner kroner.

— Styrevedtaket om å frita Bolar Gruppen fra garantien var ikke særlig tillitvekkende, sier varaordfører på Voss, Kjellaug Ekse Brekkhus. Hun er styreleder i det kommunale eiendomsselskapet Voss Eigedom.

Selskap på tilbud

Mye tyder på at Brubakken har rett i at call-senteret er lite verd uten ham. Verdiene består av de ansattes kunnskap og selskapets avtaler. Og ifølge Brubakken mistet selskapet tre fjerdedeler av avtalene sine etter at gikk av som daglig leder.

Etter det BT erfarer har mange av de ansatte varslet at de slutter i selskapet hvis ikke Brubakken overtar det. Det kan ha sammenheng med at flere ansatte skal ha tatt opp private lån hos Brubakken.

En av lederne i call-senteret skal også ha forsøkt å berolige de ansatte med følgende utsagn dager etter konkursen i NST:

— Slapp av. Alle beholder jobbene sine. Vi har nemlig fjernet alle verdiene fra selskapet...

Truer mer utkastelse

Onsdag 12. november var NSTs bostyrer, Arne Laastad, i Oslo for å undersøke om selskapet virkelig har falt så mye i verdi som Brubakken mener.

— Etter konkursen i NST fikk jeg skriftlige henvendelser fra ledelsen som beskrev en økonomisk krise i datterselskapet. Det er spesielt at man dagene etter en konkurs går ut med en slik krisebeskrivelse, sier Laastad.

Call-senteret hadde blant annet overført deler av de løpende inntektene til en klientkonto hos sin advokat, Joachim Bang.

Samtidig har det ikke tatt seg råd til å betale husleien til Bolar Gruppen, og Bolar Gruppen har derfor truet med utkastelse av call-senteret, noe som gjør det mindre attraktivt for andre å kjøpe det.

Laastad har skrevet brev til ledelsen i call-senteret og stilt spørsmål ved at de ikke benytter løpende inntekter til å dekke de løpende utgiftene.

— Dette vil for de fleste selskaper føre til en likviditetskrise, sier han.

— Tror du at selskapet har gjemt unna verdier?

— Det vil jeg ikke kommentere. Vi får vente og se, sier bostyreren.