RAGNHILD HOV

Overfor Bergens Tidende bekrefter han at han har meldt interesse for en plass på neste års kommunevalgliste. Gjerne blant de kumulerte.

— Jeg ønsker meg en sikker plass, men alle kan være trygg for at jeg ikke ønsker ikke å bli heltidspolitiker, sier Døsvig Galtung som allerede har en fortid i Fremskrittspartiet som urokråke og formannskapsmedlem

— Jeg kan gjerne tenke meg å bli leder av komitéen som har overtatt sakene for bygningsrådet, sier Galtung Døsvig som allerede har klart sitt politiske program.

— Min viktigste sak blir å få gravlagt planene om en bybane for godt. Dernest vil jeg legge ned bompengeringen. Dessuten må vi få bygget Ulrikstunnelen. Vi vet at den kan privatfinansieres. Dessuten ville jeg ta frem igjen planene om Festplassgarasjen. Fire etasjer med parkeringsplass midt i sentrum er det byen trenger nå.

Det var tidlig på nittitallet at Galtung Døsvig meldte seg ut av partiet fra talerstolen i Bergen bystyre. Dette skjedde i et av lokalpartiets mange turbulente perioder. Syv andre partimedlemmer slo følge med han. Tre år seinere ble han tatt til nåde igjen.

Nå er Galtung Døsvig igjen aktiv i partiet som styremedlem.

Leder i nominasjonskomiteen, Arne Sortevik, bekrefter at han er kjent med at Galtung Døsvig har stilt seg til disposisjon for valglisten. Ifølge Sortevik er han en av mange som har meldt sin interesse for en plass på listen.

I Fremskrittspartiets bystyregruppe er også interessen stor for gjenvalg. Ifølge nominasjonskomiteens leder har de aller fleste meldt fra om at de ønsker gjenvalg. Nominasjonskomiteen skal nå intervjue kandidatene og velge ut dem de mener bør være kandidater. I november skal partiet ha sitt nominasjonsmøte.