Det hersker en utbredt misforståelse om at Demokratene og FrP står for samme politikk. Det er imidlertid galt. Demokratenes politikk avviker fra FrPs på en rekke områder. Et av dem er synet på innvandring.

FrP og Høyre arbeider for å danne regjering etter stortingsvalget 2009. Av et oppslag i Dagbladet går det frem at de to partiene er enige om at Norge skal øke den såkalte arbeidsinnvadringen ytterligere. Demokratene derimot mener at arbeidsinnvandringen skal begrenes ved at det innføres kvoter for import av arbeidskraft.

Bakgrunnen er at arbeidsinnvandringen reduserer landets inntekt pr.

innbygger ettersom slik innvandring fører til at det blir flere å dele verdiskapningen på. Og dersom arbeidsinnvandringen ikke begrenses, vil de gruppene som utsettes for slik konkurranse (som for eksempel

bygningsarbeidere) sakke voldsomt akterut lønnsmessig. Dette er god Høyre-og FrP-politikk. Men stikk i strid med Demokratenes målsetting om gode lønns og arbeidsvilkår for norske arbeidstagere.

Jan-Ove Fromreide, Demokratene