— Tiden er moden for å vurdere selvbetjeningsordningen. Hvis ikke misbruket avtar, tvinger det seg frem endringer, sier Hans Olav Lægreid, bestyrer ved Drammens og Oplands Turistforenings hytte på Rauhelleren på Hardangervidda.

- Stort problem

Flere tusen fotturister besøker hvert år de selvbetjente hyttene i den norske fjellheimen - enkelte tillater seg både å bo og spise gratis.

Turfolket forsyner seg av suppeposer, kjeks og hermetikk, de tar for seg i vedboksen og fyrer i ovnen, finner seg senger for natten - alt uten å gjøre opp for seg.

Problemet er blitt så stort at det ifølge hyttebestyrere setter hele selvbetjeningsordningen i fare. Ordningen er unik og mangler sidestykke andre steder i verden.

Eierne av den private turisthytten i Bjoreidalen på Hardangervidda har allerede tatt konsekvensen av at mange ikke gjør opp for seg. De har allerede sluttet med selvbetjening.

Ved Rauhelleren Turisthytte henger det en plakat i selvbetjeningshytten. Her trues det med at hytten vil bli stengt dersom brukerne ikke betaler for seg.

Bekymret for ordningen

Bergens Tidende treffer to hyttebestyrere i selvbetjeningshytten Sandhaug på Hardangervidda. Mens Edvar Sæbø sjekker om proviantskapet på kjøkkenet trenger påfyll, forteller Hans Olav Lægreid at muligheten til å kjøpe mat i hyttene snart kan være borte:

— En mulig løsning kan være å slutte å ha selvbetjening hele året. Kanskje må vi innskrenke tilbudet til å gjelde bare de periodene når de betjente hyttene er åpne. Da kan hyttevakter kontrollere at brukerne av selvbetjeningshyttene betaler for seg.

De to hyttebestyrerne mener at svinnet er størst når de betjente hyttene er stengt. Hyttene blir brukt, men enkelte gjester gjør ikke opp for seg.

— Misbruket har et slikt omfang at jeg er bekymret for selvbetjeningsordningen i den form den har i dag, sier Lægreid.

Stengte i Bjoreidalen

Edvar Sæbø er både eier av Bjoreidalen Turisthytte og bestyrer ved DNTs Sandhaug Turisthytte. Før han sluttet med selvbetjeningen i Bjoreidalen, var svinnet så stort at ordningen gikk med tap. I tillegg til at mange bodde gratis i hytten, ble den ofte forlatt som en grisesti.

— Eventuelt svinn for selvbetjeningen på Sandhaug er det DNT som har oversikt over. Jeg har tilsyn med selvbetjeningshytten, og ser til at det alltid er ved og proviant der. Og jeg registrerer at en del personer overnatter i hytten og det blir brukt en god del ved uten at noen har skrevet seg inn i hytteboken eller har levert oppgjør, sier han.

Turlaget også rammet

Også Bergen Turlag har føling med problemet. Daglig leder Einar Johan Grieg og hytteansvarlig Karl Olsen mener misbruket er størst på lett tilgjengelige og mest besøkte hytter.

Driftssjef i DNT, Jan Erik Reiten, sier til BT at det er vanskelig å ha en nøyaktig oversikt over størrelsen på problemet.

— Vi tror at svinnet er lite i de periodene mange går i fjellet og mange overnatter i selvbetjeningshyttene, men at det øker på ukurante tider av året da det er få turgåere i fjellet, mener Reiten.

Foreløpig er ikke svinnet så stort at DNT eller Bergen Turlag vurderer å kutte selvbetjeningsordningen, slik private hytteeiere har gjort.

Hans Olav Lægreid og Edvar Sæbø mener problemet er blitt så alvorlig at det vil tvinge frem endringer i dagens praksis.

— DNT bør ta dette langt mer på alvor, mener Lægreid.

Helge Sunde