De 27 automatiske fartskontrollpunktene — eller fotoboksene - i Bergen er altså god butikk for staten. I alt oppdaget boksene 27.025 fartsoverskridelser i 2005. Det viser statistikken for den automatiske trafikkontrollen som Bergens Tidende har fått av trafikkoordinator Inge Nordstrønen ved Bergen politidistrikt.

Flest fartssynder begås i de to Fløyfjellstunnelene og i Damsgårdstunnelens østgående løp. En forklaring på dette kan være at det er disse tre stedene fotoboksene flest ganger har vært i drift.

Det er nemlig slik at boksene ikke alltid er i funksjon. Kameraene flyttes fra tid til annen fra en fotoboks til en annen, eller de er ute av drift av andre grunner. Flest kontroller har det vært i Damsgårdstunnelens østgående løp med 179, mens det var 151 i Fløyfjellstunnelens sørgående løp og 131 i den ene av de to fotoboksene i Fløyfjellstunnelens nordgående løp.

Verst i Fløyfjellstunnelene

Oversikten viser at flest fartsoverskridelser skjedde forbi fotoboksen i Fløyfjellstunnelens sørgående løp. Så mange som 6115 kjøretøy kjørte for fort der i fjor. Nest flest fartssyndere ble tatt i Damsgårdstunnelens østgående løp der 5486 ble fotografert. I Fløyfjellstunnelens nordgående løp er det to fotobokser. Boks nr. 1 registrerte 4737 fartsoverskridere, mens boks nr. 2 tok 2763. I Damsgårdstunnelens vestgående løp ble det tatt 2916 fartssyndere.

At det tas flest i de disse tre tunnelene, viser også tallene på førerkortbeslag. Her troner Fløyfjellstunnelens sørgående løp på toppen av listen med 17 beslag, den ene fotoboksen i Fløyfjellstunnelens nordgående løp har 14 beslag mens lappen røk for 13 bilførere i Damsgårdstunnelens østgående løp.

En boks tok inn ni millioner

Av de 35 millioner kronene staten sopte inn på fotoboksene, er det boksen i Fløyfjellstunnelens sørgående løp som naturlig nok fyller opp i statskassen ettersom det er der flest blir tatt for å ha kjørt for fort. Denne boksen tok inn 9,2 millioner kroner i fjor. Deretter følger boks nr. 1 i Fløyfjellstunnelens nordgående løp med 7,2 millioner kroner, Damsgårdstunnelen øst med 6,4 millioner, Damsgårdstunnelen vest med 3,8 millioner og Fløyfjellstunnelen nr. 2 mot nord med 3,7 millioner kroner.

I alt ble 359 førere anmeldt etter at de enten ikke kvalifiserte seg til å få eller at de ikke ønsket å vedta forenklet forelegg. I alt 27.025 kjøretøyer kjørte i fjor for fort forbi de 27 fotoboks-punktene innen Bergens kommunegrenser. Det ble vedtatt 16.785 forenklede forelegg. Fotoboksene var virksom i 778 kontroller. Totalt passerte 17,3 millioner kjøretøyer forbi fotoboksene i fjor.

Knut Strand