Staten Innkrevingssentral (SI) har i første kvartal 2004 registrert en sterk økning i antall straffekrav. Spesielt er økning kraftig for automatisk trafikk kontroll (ATK) der det ble registrert 27.869 forelegg i årets tre første måneder. Dette er 21.622 flere ATK-forelegg enn i samme periode i 2003 — en økning på 346 %.

150 tatt i Sogn og Fjordane

I Hordaland fikk 1697 bilførere ATK-forelegg, og måtte ut med 2.869.400 kroner. I Sogn og Fjordane ble 150 bilister tatt i ATK i første kvartal. Det kostet dem 415.800 kroner.

De 27.869 ATK-foreleggene utgjør vel 50,8 millioner kroner som skal kreves inn til statskassen. Dette er en økning fra 2003 på vel 41,4 millioner kroner. I første kvartal var antall forenklete forelegg som skal kreves inn omtrent på samme nivå som etter første kvartal 2003.

52,6 millioner til statskassen

Antall krav for forenklete forelegg var i første kvartal 2004 på 20.670 som beløp seg til vel 52,2 millioner kroner. Det er i kroner likevel over 10,8 millioner kroner mer enn til samme tid i fjor, skriver Statens Innkrevingssentral i en pressemelding.

Antall vanlige forelegg økte med 1.842 i første kvartal 2004, til 14.951, noe som utgjør nær 64,5 millioner kroner som skal kreves inn til statskassen. Veksten i kroner for vanlige forelegg er på vel 11,3 millioner kroner.

2800 bøter

Antall bøter ved dom ligger omtrent på samme nivå som ved samme tid i fjor, det vi si i overkant av 2800 bøter, som samlet utgjør vel 31,1 millioner kroner. Dette er vel 6 millioner kroner mer enn til samme tid i 2003.

SI registrerer også en økning i antall trafikkgebyr (mindre trafikkforseelser som det ikke gis forenklet forelegg for) i samme periode med 3.176 til 14.450. Dette utgjør nær 10,5 millioner kroner til statskassen, og økningen er på nær 1,7 millioner kroner.

FOTOBOKS OG FUGLEKASSE: «Turtelleren» av Kyrre Grepp sørger for at alle som besøker utstillingen blir registrert ...... Men her får ingen bot.
Magne Reigstad