Før jul ble det satt opp en fotoboks inne i Arnanipatunnelen på E16 i Arna.

Til nå er over 1100 bilister fotografert i for høy fart, ifølge Bygdanytt.

Den 2133 meter lange tunnelen har en fartsgrense på 70 kilometer i timen. Både politi og veivesen har hatt mistanker om at det ble kjørt litt fort gjennom fjellet.

Tar tregangen

— Jeg syns det er overraskende at så mange blir tatt inne i tunnelen, sier Arne Kleiveland, overingeniør og ATK-ansvarlig i Statens vegvesen til lokalavisen.

Han forteller at boksen har fanget tre ganger så mange som en «vanlig» boks.

Siden den ble satt opp i midten av desember, har den vært i drift i 137 timer.

— Tallet på bøter vil komme ned på et mer vanlig nivå etter hvert som folk lærer seg at boksen er kommet opp i tunnelen, tror han.