TRUDE HAUG

I april skrev BT om de farlige trafikkforholdene ved Festningskaien. Det såkalte Schengen-gjerdet gjorde at det ikke lenger var mulig å gå langs kaien inn til byen.

Fotgjengerne måtte krysse gaten og så eventuelt skifte over til den andre siden igjen ute ved Bradbenken for å kunne følge kaiene innover til sentrum.

Problemet var bare at trafikantene ikke kunne se at gjerdet stengte før de hadde passert bussholdeplassen og gangfeltet, og da var det ytterst få som gikk tilbake og over sebrastripene. De fleste tok strake veien rett over gaten i den trafikkfarlige svingen.

Ny bussholdeplass

Men nå blir det en slutt på dette. Statens vegvesen har tenkt og funnet ut at busstoppestedet ved Skolten i retning byen skal flyttes, slik at det kommer før nittigraders-svingen ved Bontelabo. Støpekanten blir erstattet med et to meter bredt fortau, og det blir gangfelt ved holdeplassen og over til parkeringsplassen på nordsiden av Bergenhus, ifølge prosjektleder Asbjørn Valen hos Statens vegvesen.

— Vi vil utvide fortauet der busslommen er i dag og flytter hele lyskrysset 40-50 meter lenger mot byen. Da får vi god kapasitet på fortauet der, og en bedre venstresving for dem som skal inn på kaien, forteller Valen.

Sykkelsti eller kollektivfelt

— Vi håper å bli ferdig i løpet av to uker. Politiet har fått alle skilt og planer til vurdering, og de vil også bli ferdig i løpet av dette tidsrommet, legger han til.

— Hva med planene om sykkelsti ved Festningskaien?

— I dag har vi sykkelsti inn til Skuteviken. Det er en diskusjon om vi skal ta vekk kollektivfeltet og forlenge sykkelstien fra Skuteviken til Bradbenken, men der er ingenting bestemt ennå, svarer prosjektlederen.

TRAFIKKFARLIG. Cruiseturister på vei over gaten ved Festningskaien i april. <p/> ARKIVFOTO: ARNE NILSEN