Vågsøy-kvinnen var i ferd med å krysse riksveien da ulykken skjedde ved 19-tiden mandag kveld. Ulykkesstedet ligger ved Kulen, om lag 300 meter fra Måløybrua.

Så henne for sent

Den mannlige bilføreren som kjørte på kvinnen, har forklart at han ikke oppdaget henne før det var for sent. Det var vanskelige forhold på stedet, med mørke, våt veibane og motgående trafikk.

Politiet har ikke mistanke om at føreren holdt ulovlig høy hastighet.

— Han blir dimittert i løpet av kvelden, og vil få tilbud om hjelp fra helsepersonell, opplyser lensmannen i Vågsøy, Reinhardt Sørgård, til bt.no.

Like ved gangfelt

Flere vitner så hva som skjedde. Ifølge vitnene var kvinnen alene da hun begynte å krysse veien like utenfor et gangfelt.

— Den videre etterforskningen må bringe hendelsesforløpet på det rene. Biltilsynet vil måle opp ulykkesstedet og gjøre tekniske undersøkelser, sier lensmannen.

Den omkomne kvinnen vil bli fraktet til Gades institutt i Bergen for obduksjon.