Fotgjengeren, trolig en eldre mannsperson, skal ha gått på fortauet langs Hardangerveien sør for Nesttun da ulykken inntraff.

Bilen skal ha skåret ut av veibanen, over en murkant og krysset fortauet ved Birkeland Kirke — hvor den omkomne befant seg. Deretter skal bilen ha fortsatt ned en skråning.

Føreren av bilen ble sendt til lege med lettere skader. I følge vitner skal bilen ha hatt lav fart da ulykken skjedde.

Bilen kjørt østover fra Nesttun i retning Arna. Politiet dirigerer nå trafikken manuelt på skadestedet.

En fotgjenger omkom da denne bilen skar ut av veien.
Foto: Helge Sunde