Coop Åsane Eiendom AS ønsker å bygge kjøpesenter i Myrdalsveien i Åsane, mellom Ikea-bygget og Toyota.

Det foreligger ingen reguleringsplan for området, men Coop søkte Bergen kommune om dispensasjon fra kravet om at reguleringsplan må foreligge før utbygging. Hos kommunen fikk de ja. Dermed så det ut til at veien frem til byggestart var kort.

Så ble det innført nye nasjonale retningslinjer for kjøpesentre sommeren 2008. Som følge av dette måtte Coop søke om en tilsvarende dispensasjon hos Fylkesmannen i Hordaland. Denne søknaden har de nå fått avslag på.

— Fylkeskommunen har hatt saken til uttale og er negativ til etableringen på nåværende tidspunkt, før reguleringsplan med konsekvensutredning er på plass, skriver Fylkesmannen i en pressemelding.

Forsinkelse på ett til to år

  • Det er en veldig kjedelig avgjørelse. Vi har finansiering på 250 millioner kroner klar, og kunne startet byggingen nå. Vi mener byggeplanene er i henhold til arealplanen i kommunen og kommunedelplanen. Men fordi de nasjonale retningslinjene trådte i kraft i fjor sommer, er det fylkesdelplanen som blir rettsgyldig, forteller prosjektleder Gaute Henriksen i Coop Åsane Eiendom AS.

Nå må de sluttføre reguleringsplanen før søknaden kan vurderes på nytt.

— Vi regner med å sende inn planen før sommeren, men reguleringsplaner tar tid å behandle. I realiteten betyr dette en utsettelse av prosjektet på mellom ett og to år, sier Henriksen.

Frykter permitteringer

Trygve Mo er administrerende direktør i LAB, selskapet som er totalentreprenør for byggeprosjektet.

— Vi hadde håpet at dette skulle komme i gang. I henhold til kontrakten hadde vi en planlagt oppstart i slutten av januar i år. Folkene vi skulle ha på prosjektet var klare til å begynne å jobbe nå, forteller Mo.

Nå frykter han for konsekvensene for de ansatte.

— Vi må bare avvente situasjonen og se etter annet arbeid, men det er ikke lett i disse tider. I verste fall kan det føre til at noen blir permittert, forteller direktøren.

Venter på IKEA-avgjørelse

Øistein Christoffersen (Frp), byråd for byggesak og bydeler i Bergen kommune, er meget misfornøyd med vedtaket til Fylkesmannen.

— Jeg synes det er ganske utrolig. Dette er stikk i strid med alt som har med lokaldemokrati å gjøre. Bergen kommune var for dette prosjektet. Her er det byråkratene som setter foten ned, sier Christoffersen. Han er kritisk til de nye retningslinjene for kjøpesentre.

— De tok utgangspunkt i en situasjon hvor det var stort utviklingspress. I dag er situasjonen en helt annen og her har man ikke tatt konsekvensene av det, sier byråden.

Tidligere har BT skrevet at den planlagte Ikea-utbyggingen i Åsane er blitt utsatt. Ankepunktet også her er hvorvidt prosjektet kan godkjennes etter de nye kjøpesenterforskriftene.

Fylkesmannen i Hordaland, Svein Alsaker har erklært seg inhabil, og saken er oversendt fylkesmannen i Sogn og Fjordane hvor den er til behandling.

STANSET: Gravemaskinene var klare til innsats, og arbeidene på Coops kjøpesenter i Myrdalsveien i Åsane skulle ta til i slutten av januar. Nå blir prosjektet kraftig forsinket.
Odd Mehus