Aktor ba i utgangspunktet om tre års fengsel i den svært omfattende overgrepssaken. Det mente altså retten var en for mild straff.

— Etter min mening er denne dommen litt for streng. Min klient har ikke fått nok strafferabatt for at han har tilstått og samarbeidet med politiet hele tiden, sier 41-åringens forvarer, advokat Per Kjetil Stautland, til bt.no.

Det er foreløpig ikke tatt stilling til hvorvidt dommen skal ankes.

— Klienten min har tilstått, så det blir i tilfelle ikke aktuelt å anke skyldspørsmålet, kun straffeutmålingen, sier Stautland.

Daglige overgrep

I den knusende dommen heter det at «Sakens betydelige omfang illustreres ved å vise til at den har rammet 12 gutter i barne- og ungdomsårene, og at det for de fleste av de fornærmedes vedkommende er tale om gjentatte overgrep - i noen tilfeller daglig over lang tid», ifølge TV 2 Nettavisen.

— Overgrepene har hatt et systematisk preg, har statsadvokat i Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane, Jogeir Nogva, tidligere sagt til Bergens Tidende.

I tingretten krevde han forbud mot at mannen i fremtiden får ansvar innen fotball for gutte- og småguttelag, et krav tingretten støtter 100 prosent.

«Tiltalte har ved de straffbare handlinger han har begått, utvilsomt vist seg uskikket til å inneha slike verv. Allmenne hensyn tilsier at han fradømmes retten til å ha slike verv i fremtiden», heter det i dommen.

Lettet over å bli avslørt

Det var i januar i år mannen ble pågrepet etter at moren til ett av barna slo alarm. Deretter vokste saken i omfang til en av de største overgrepssakene i distriktet noensinne. 41-åringens forsvarer Per Kjetil Stautland sier hans klient opplever det som en lettelse å bli avslørt.

— I ettertid kan han ikke skjønne hvordan dette kan ha pågått så lenge. Han er lei seg for at det har skjedd, og var oppriktig glad for å bli avslørt. Nå ønsker han å sone straffen sin og komme seg videre i livet, sier Stautland.

Mannen må også ut med 365.000 kroner i erstatning til fem av guttene. To av dem er tilkjent 125.000 kroner hver.

Mannen skal ha begått overgrepene fra 1991 og helt frem til januar 2003. Tiltalen dreier seg om alt fra seksuelle handlinger jevnbyrdig med samleie til beføling på lårene utenpå buksene. Påtalemyndigheten mener 41-åringen har begått overgrep også før 1991, forhold som er strafferettslig foreldet.