TOR LEIF PEDERSEN

Røykeloven gjelder ikke for uterestauranter. Fotballpuben har hatt dispensasjon fra den nye røykeloven slik at de ansatte kunne servere i uterestauranten samtidig som gjestene røykte. Serveringsstedet har i flere omganger gjort fysiske tiltak for å etterkomme kravene fra Arbeidstilsynet. Det er satt opp glassvegger og installert varmluftsgarden i vindusåpninger på pubens østside.

Arbeidstilsynet var på besøk også i Fotballpuben i den omfattende kontrollen som ti etater forrige fredag gjennomførte hos utestedene i Bergen sentrum. Da fant inspektør Kurt Halås at det var svært røykfylt i uterestauranten. Han mener tiltakene for å hindre at de ansatte blir utsatt for sigarettrøyk, ikke var gode nok. Dermed ble ledelsen for Fotballpuben innkalt til et møte med Arbeidstilsynet i forrige uke.

Trues med kjempebot

Etter møtet har Fotballpuben fått brev fra Arbeidstilsynet der det heter at de vurderte det slik at uteserveringen på inspeksjonstidspunktet var å anse som serveringssted og arbeidslokale på linje med bedriftens øvrige lokaler. Dermed kan det ikke tillates at gjestene røyker i lokalet. Arbeidstilsynet pålegger puben å sørge for at gjestene ikke røyker i uterestauranten. Fotballpuben har en uke på å oppfylle pålegget. Hvis dette ikke blir gjort, truer tilsynet med å ilegge serveringsstedet 100 000 kroner i tvangsmulkt.

Krever enkle tiltak

I går var teknisk sjef i firmaet Opticonsult, sivilingeniør Jon-Viking Thunes innleid for å gi Fotballpuben råd om tekniske tiltak for å i møtekomme kravet om å utbedre lokalet slik at de ansatte ikke blir utsatt for sigarettrøyk.

Til Bergens Tidende sier Thunes at det bør være fullt tilstrekkelig å snu varmluftsviftene i østveggen og erstatte vindusrutene i vestveggen med tresjalusier som stenger ute regnet med som slipper inn frisk luft.

— Ved hjelp av disse to enkle tiltakene vil frisk luft utenfra fortrenge røyken inne i lokalet, sier han. - På denne måten vil inneluften tilfredsstille kravene til et forsvarlig arbeidsmiljø, sier han.

- Fanatisme

— Regelverket er så svevende når det gjelder å definere hva som er forsvarlig inneluft på en arbeidsplass, at det vil være fanatisme i forhold til røykeloven å hevde at luften i uterestauranten ikke blir forsvarlig. Gjennomluftingen vil bli så god at jeg ikke har problemer med å kalle det en uterestaurant. Jeg må ærlig innrømme at jeg synes det er banalt og vanvittig å hevde noe annet, sier Thunes.

Daglig leder Geir Atle Fjeldsbø i Fotballpuben sier i en kommentar til BT at ledelsen av puben er opptatt av å etterkomme pålegget fra Arbeidstilsynet.

Ordnes omgående

— For oss er det viktig å ta best mulig hensyn til helsen til våre ansatte. Nå har vi fått råd fra ekspertise om hva vi bør gjøre for å oppnå et tilfredsstillende og godt arbeidsmiljø i uterestauranten. Det er så enkle tiltak som kreves at det vil være utført allerede til helgen, sier Fjeldsbø.

Også Logehaven har fått et pålegg fra Arbeidstilsynet med trussel om tvangsmulkt. Direktør Jan Skulstad sier at de vil utføre pålegget og sender et brev til tilsynet om dette i løpet av fredagen.