For kort tid siden skrev BT om en fotballmor som underslo fra et idrettslag.

Kvinnen overtok et verv i klubben i vår, og på kun få måneder underslo hun rundt 160.000 kroner.

Mohn villig til å betale beløpet

Saken ble anmeldt i oktober, men anmeldelsen ble trukket tilbake allerede måneden etter da milliardær Trond Mohn kom inn og sa seg villig til å betale beløpet.

— Det som taler sterkt for at påtalemyndigheten vil gå videre med saken er i dette tilfellet et grovt tillitsbrudd i en organisasjon. Det blir allmenne hensyn som er det mest relevante, og ballen ligger nå hos påtalemyndigheten, sa professor i strafferett ved UiB, Asbjørn Strandbakken.Petter Gottshalck, leder for avdeling ledelse og organisasjon på BI og forsker på økonomisk kriminalitet, oppfordret politiet til å etterforske saken selv om beløpet ble tilbakebetalt.

Nå skjer nettopp det.

— Denne saken er nå under etterforskning. Det er tilkommet opplysninger som gjør at vi har gjenopptatt den, sier politiadvokat og påtaleansvarlig Bertil Rønnestad.

Etter det Bergens Tidende kjenner til, ble det sendt ut brev til partene for kort tid siden.

Ingen kommentar

— Hva tenker dere om det at Trond Mohn har vært inne og betalt henne ut, og oppfordret til å trekke anmeldelser?

— Det har jeg ingen kommentar til, sier Rønnestad.

Han ønsker ikke å kommentere saken ytterligere på nåværende tidspunkt.

BT har snakket med kvinnen som erkjente å ha gjort underslag. Hun har ikke ønsket å uttale seg i saken.