Kurt og Frank Horn Hartvedt har på ni år bygget opp et av landets største idrettsforbund. De arrangerer årlig 40 turneringer og trekker til seg 30.000 spillere. Nå har suksess-brødrene fra Rolland startet sitt eget politiske parti.

150.000 mennesker har gjennom årene latt seg fascinere av futsal og Indoor Football Scandinavia (ISF) . Aktiviteten har vært basert på frihet, individuell utfoldelse og minimale forpliktelser. Disse verdiene vil Frank og Kurt Horn Hartvedt nå ta med seg på den politiske arenaen. Partiet har fått navnet Fripolitisk Bevegelse , og er forlengst registrert i Brønnøysundregisteret.

— Det er en tanke vi har syslet med lenge. 30.000 mennesker deltar årlig i våre fotballturneringer. Får vi disse med oss videre på laget, vil det kunne gi oss politisk innflytelse, sier Kurt og Frank.

Du kan lese mer på Åsane Tidendes hjemmesider, www.aasanetidende.no

Thomas Gangstøe