Dommen ble avsagt i Gulating lagmannsrett mandag. Kjennelsen innebærer er skjerpelse i forhold til dommen fra Midhordland herredsrett i november 2000. Der fikk søskenparet 75.000 kroner hver i erstatning, totalt 150.000 kroner.

— Summen de nå har fått er høy i norsk målestokk, men så fins det heller ingen liknende saker her i landet. Men 100.000 kroner til hver er uansett en veldig liten erstatning for det livet de har måttet leve, sier barnas advokat, Arvid Sjødin, til Bergens Tidende.

Han mener det burde virke i skjerpende retning at fosterforeldrenes overgrep ikke ble strafferettslig forfulgt. Barnas anmeldelse for vold og underslag ble henlagt på grunn av foreldelsesfristen.

- Streng og korrekt

Fosterforeldrene, som tilhører trossamfunnet Jehovas vitner, påkjærte dommen, og ba om frifinnelse i ankesaken. De har hele tiden nektet for å ha brukt vold mot barna, men vedgikk i lagmannsretten enkelttilfeller av lugging og «å ha gitt en lusing».

— Ifølge dem selv har de aldri gjort noe galt. De hevder å ha gitt barna en streng og korrekt oppdragelse, mens de i realiteten har gått over alle grenser for maktmisbruk og avstraffing, mener Sjødin.

Også søskenparet valgte å anke herredsrettens dom, fordi de mente erstatningssummen var for lav.

Banket med kleshenger

Barna var ni og seks år gamle da de ble plassert i fosterhjem hos det barnløse ekteparet i Midhordland. Men familielivet ble alt annet enn normalt. De to søsknene ble tuktet med slag, husarrest, brevkontroll, telefonavlytting og benhard disiplin.

Jenten skal ved en anledning ha blitt så hardt banket av fostermoren med en kleshenger at kleshengeren knakk! Etterpå vanket det husarrest, uten noen forklaring på hva hun skulle ha gjort. Også hennes bror ble slått og holdt innendørs mot sin vilje.

Etter seks år klarte ikke jenten mer, og hun reiste i hemmelighet til Bergen. Der oppsøkte den da 15 år gamle jenten en advokat for å få hjelp til å komme ut av fosterhjemmet. Barna ble så plassert i et beredskapshjem, før de ble gjenforent med sin biologiske mor.

Brukte barnas penger

Likevel ble det fortsatt gjort urett mot de to søsknene.

— Fosterforeldrene stjal fra søsknenes bankkontoer, og brukte pengene til å betale advokathonorar i saken mot barna, hevder Arvid Sjødin.

Lagmannsretten går langt i å bekrefte dette, og anser at fosterforeldrene har brukt barnas penger til å dekke utgifter i forbindelse med tvistene som oppstod, «således direkte i strid med barnas interesser».

Retten finner det også bevist at barna har vært utsatt for vold og ulovlig frihetsberøvelse, noe som fullstendig slår bena under fosterforeldrenes egen forklaring.

Vil forfølge videre

Søskenparet, som i dag er 22 og 19 år gamle, lever i dag et godt liv sammen med sin biologiske mor, men sliter fortsatt med psykiske problemer etter det brutale livet i fosterhjem.

Ifølge advokat Sjødin er saken langt ifra over ennå. Han mener mye av søskenparets lidelser kunne vært unngått dersom kontrollrutinene for fosterhjem var bedre.

— Trolig kommer vi snart til å banke på døren både til vedkommende kommune og Hordaland fylkeskommune, sier advokaten.